Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół Matki Boskiej Różańcowej

ul. Kościelna 12

 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, fundacji hrabiego Karola Wolfganga Ballestrema wzniesiony w 1869 roku w stylu uproszczonego gotyku według projektu gliwickiego budowniczego Wachtela.

 

 

Church of Our Lady

of the Rosary

 

Die Gottesmutter
-Rosenkranz-Kirche

 

Parish church of Our Lady of the Rosary, funded by Earl Carl Wolfgang Ballestrem built in 1869 in the simplified Gothic style according to Wachtel's design, an architect from Gliwice.

 

Die Gottesmutter-Rosenkranz-Pfarrkirche wurde von Carl Wolfgang Graf von Ballestrem gestiftet. Die Kirche wurde im Jahre 1869 vom Baumeister Wachtelaus Gleiwitz im Stil der vereinfachten Gotik gebaut.

   

 

Informacje rozszerzone:

 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej został wzniesiony z fundacji hrabiego Karola Wolfganga von Ballestrema w 1869 r. Wyznaczał on południowo-zachodnią granicę dawnej zabudowy dzielnicy Ruda, będąc jednocześnie pierwszym kościołem na terenie tej osady. Projekt opracował i zrealizował architekt i budowniczy z Gliwic Wachtel, a prace budowlane trwały od kwietnia do listopada 1869 r. Kościół początkowo był podporządkowany świątyni w Zabrzu Biskupicach, do rangi parafii wyniesiono go dopiero w 1929 r.

Świątynia jest orientowana, murowana z cegły i kamienia – piaskowca, założona na planie krzyża łacińskiego z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie. Wnętrze trzynawowe, halowe, przekryte płaskim drewnianym stropem, wspartym na pięciu cokołowych cienkich filarach z obu stron nawy głównej oraz z prezbiterium przekrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W części prezbiterialnym kościół jest podpiwniczony (dwie kruchty). Okna duże pojedyncze, zamknięte łukiem ostrym, przeprute w grubości muru. Fasada frontowa trzyosiowa, zwieńczona trójkątnym szczytem z dwiema sterczynami, oddzielonymi gzymsem, artykułowana lizenami, z dwoma symetrycznymi oknami po bokach osi oraz okulusem w zwieńczeniu, poniżej którego osadzono otwór w dyspozycji triforialnej. Elewacje boczne, północna i południowa, zbliżone w swym rozwiązaniu– artykułowane przyporami pomiędzy którymi osadzone są wysokie, zamknięte łukiem ostrym okna. Prezbiterium podparte przyporami o profilu uskokowym, osadzonymi w pięciu narożnikach apsydy. Na przecięciu nawy i transeptu zlokalizowana wieżyczka z sygnaturką.

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta  ׀  decyzja o wpisie do rejestru

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych