Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół św. Wawrzyńca i św. Antoniego

ul. Antoniego Nowary

 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Antoniego wzniesiony w latach 1908-1909 w stylu neogotyckim według projektu Ludwiga Schneidera.

 

 

St. Lawrence of Rome
and St. Anthony's Church

 

Die Kirche St. Laurentius
und Antoni

 

Parish Church of St. Lawrence and Anthony built in the years 1908-1909 in the Neo-Gothic style according to Ludwig Schneider's design.

 

Die Pfarrkirche St. Laurentius und Antoni wurde in den Jahren 1908-1909 im neogotischen Stil nach dem Entwurf von Ludwig Schneider errichtet.

   

 

Informacje rozszerzone:

 

Historia wireckiej parafii rozpoczyna się w roku 1856, kiedy do użytku zostaje oddany dom karny, posiadający kaplicę pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kaplica ta służy odprawianiu liturgii nie tylko dla więźniów, ale także okolicznych mieszkańców oraz pracowników lokalnych zakładów. Wraz z rozwojem na tym terenie przemysłu wzrasta również liczba jego mieszkańców, a skromna kaplica nie jest w stanie pomieścić już wszystkich wiernych.
W związku z powyższym, w 1873 r., dzięki fundacji hrabiego Donnersmarcka rozpoczyna się budowa kościoła, który ulokowany zostaje przy ul. Nowary. Budowę zakończono już w roku następnym, jednak ciągły wzrost liczby parafian sprawił, że na początku wieku zaczęto myśleć o budowie nowej, większej świątyni. Projekt powierzono znanemu
niemieckiego architektowi Ludwigowi Schneiderowi, a budowa nowej świątyni trwała w latach 1908-1909.

Świątynia została wymurowana z cegły i kamienia, z detalem kamiennym i ceramicznym oraz częściowym otynkowaniem. Wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, posiada masywną wieżę w elewacji głównej. Wnętrze kościoła trójnawowe, z transeptem, zakończone prostokątnym prezbiterium zamkniętym wieloboczną apsydą, przekryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Neogotyckiego charakteru nadają budynkowi ostrołuczne okna, o wydłużonych strzelistych proporcjach, częściowo z dekoracją maswerkową, użycie przypór i sterczyn oraz zastosowanie ostrosłupowych hełmów wieżowych (sygnaturka, wieżyczka wieńcząca westwerk). We wnętrzu zachowały się wysokiej klasy witraże autorstwa Carla Lerscha oraz ołtarz główny w formie tryptyku przedstawiający patronów kościoła. Zespół witraży wireckich stanowi jeden z najlepszej klasy zespołów witrażowych w regionie. Składają się na niego 64 okna, tworzące, oprócz pojedynczych przedstawień, dyptyki, tryptyki, cykle oraz przedstawienia ornamentalne.

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta  ׀  decyzja o wpisie do rejestru

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych