Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Sanktuarium św. Józefa

ul. Piastowska 16

 

Sanktuarium św. Józefa fundacji hrabiego Franciszka Ksawerego Ballestrema, wzniesione w latach 1902-1904 w stylu neoromańskim według projektu berlińskiego architekta Augusta Menke.

 

 

St. Joseph's Sanctuary

 

Das St-Josef-Sanktuarium

 

St. Joseph's Sanctuary, funded by Earl Francis Xavier Ballestrem, built in the years 1902-1904 in the Neo-Romanesque style as designed by a Berlinian architect August Menke.

 

Das St-Josef-Sanktuarium wurde von Franz Xawer Graf von Ballestrem gestiftet. Das Sanktuarium wurde in den Jahren 1902-1904 im neoromanischen Stil nach dem Entwurf des Berliner Architekten August Menke gebaut.

   
 

Informacje rozszerzone:

 

Potrzeba budowy nowego kościoła na terenie obecnej dzielnicy Ruda pojawiła się już na początku XXw. Istniejące wówczas świątynie, tj. kościół pw. Matki Bożej Różańcowej oraz kaplica św. Józefa, usytuowana przy dzisiejszej ul. Orzegowskiej, nie były w stanie pomieścić w swoich murach stale rosnącej liczby mieszkańców. W 1901 r. zdecydowano o budowie nowego kościoła w północnej części obecnej dzielnicy, przy dzisiejszej ul. Piastowskiej.

Świątynia powstała z fundacji hrabiego Franciszka Ksawerego Ballestrema. Prace budowlane według projektu architekta i radcy budowlanego Augusta Menke rozpoczęto w kwietniu 1902 r. Wykonawstwem robót kierował budowniczy Kramer
z Gliwic, a prace nadzorował radca górniczy rodziny Ballestremów Franz Pieler. Roboty zakończono w roku 1904. Elewacje zewnętrze budowli posiadają silnie kojarzące się z romanizmem cechy stylistyczne, tj. występujące w dyspozycji
biforialnej okna zamknięte łukiem pełnym, z szeroko rozglifionymi ościeżami, motywy arkadek oraz fryzu arkadkowego, uskokowe portale czy bielone, zakończone pełnym łukiem blendy w szczytach. Dekoracji dopełniają podziały elewacji
– pionowe za pomocą opracowanych w cegle lizen oraz poziome w postaci bielonych pasów

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta  ׀  decyzja o wpisie do rejestru

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych