Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Grota Matki Boskiej z Lourdes

ul. Joachima Achtelika

 

Grota Matki Boskiej z Lourdes została wybudowana w 1933 roku. Została ona ufundowana przez mieszkańców kolonii „Karol”. Grotę wybudował budowniczy Szczęsny, któremu pomagali bezrobotnymi mieszkańcy kolonii. Obiekt został wzniesiony w miejscu, w którym stały kiedyś pierwsze zakłady hutnicze na tym terenie. Jako budulec wykorzystano pozyskaną z hałdy po dawnej hucie Bertha tzw. szlakę - odpad z procesów hutniczych w formie niejednorodnych kamieni powstałych ze stopienia ze sobą rud metalu, topników, tlenków metali oraz szklistego spieczonego popiołu. Uroczyste poświęcenie groty nastąpiło w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego 1933 roku.

 

 

Grotto of Our Lady of Lourdes

 

 

Die Grotte „Unserer
Lieben Frau von Lourdes“

 

 

The cave of Our Lady of Lourdes was built in 1933. It was founded by the inhabitants of the Karol colony. The main builder, Szczęsny, was helped at the site by those inhabitants of the colony who were unemployed. The cave was constructed in the place where there was once the first steelworks in the area. The building material used was the so-called slag, left after the former Bertha steelworks – a smelter waste in the form of heterogeneous rocks created from the melting together of ores, flux, metal oxides, and glazed baked ash. The cave was solemnly consecrated on the Feast of the Ascension in 1933.

 

Die Grotte „Unserer Lieben Frau von Lourdes“ wurde 1933 gebaut. Sie wurde von den Bewohnern der Kolonie „Karol“ gestiftet. Ihr Erbauer Szczęsny baute die Grotte mithilfe arbeitsloser Koloniebewohner. Das Gebäude enstand an der Stelle, an der einmal die ersten Hüttenwerke auf diesem Gelände gestanden hatten. Als Baumaterial für die Grotte verwendeten sie Schlacke, die sie aus den Halden der ehemaligen Hütte „Bertha“ bezogen. Schlacke ist ein Abfallprodukt metallurgischer Prozesse im Form heterogener Steine, die durch das Zusammenschmelzen von Metallerzen, Flussmitteln, Metalloxiden und glasiger, gerösteter Asche entstehen. Die feierliche Weihe der Grotte fand am Himmelfahrtstag des Jahres 1933 statt.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych