Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół pw. Ducha Świętego

ul. Cynkowa 22

 

Samodzielną stację duszpasterską ustanowiono w Czarnym Lesie w 1935 roku. Już rok później architekt Jan Affa sporządził projekt kościoła wraz obliczeniami statycznymi, kosztorysem i robotami obocznymi. Prace budowlane rozpoczęto w roku następnym, a w 1938 roku kościół został ukończony i poświęcony przez biskupa sufragana Juliusza Bieńka. Świątynia jest budowlą murowaną, otynkowaną zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Detal architektoniczny ogranicza się do betonowego cokołu oraz przeciągniętego przez budynek gzymsu wieńczącego i zadaszeń nad oknami. Obiekt wzniesiono na planie krzyża łacińskiego, z niewyodrębnionymi pomieszczeniami przy prezbiterium, prostokątnie zamykającymi kościół od strony północnej. Od strony południowej nawę zamyka masywna trójkondygnacyjna wieża, mieszcząca w przyziemiu główny przedsionek, natomiast od wschodu dostawiony jest do niej przedsionek wejścia bocznego, założony na planie prostokąta.Wnętrze trójnawowe, pseudobazylikowe, z korpusem nawowym o szerokości 5 przęseł i węższym jednoprzęsłowym prezbiterium, wydzielonym arkadą zamkniętą łukiem eliptycznym. Nawa główna oddzielona od naw bocznych za pomocą filarów na rzucie prostokąta. Nawa główna przekryta sklepieniem kolebkowym na gurtach, nawy boczne – płaskim stropem. Wnętrze pokryte było oryginalnie polichromią przedstawiającą sceny Zesłania ducha Świętego, która niestety nie zachowała się do dnia dzisiejszego.

 

 

Holy Spirit Church

 

Die Heiligen-Geist-Kirche

 

An independent pastoral station was established in Czarny Las in 1935. Already a year later Jan Affa prepared a design for a church, together with static calculations, a cost estimate and supplementary works. The construction began in the following year, and in 1938 the church was finished and consecrated by the suffragan bishop Juliusz Bieniek. The church is made of brick, covered in plaster on the inside and outside. The architectural detail is limited to a concrete plinth, a cornice along the building and a canopy above the windows. The building is constructed on the plan of a Latin cross, with integrated spaces next to the chancel on the northern side of the church. From the south, the nave ends with a bulky three-storey tower, the main vestibule located at its base, while a rectangular vestibule of the side entrance is added to it on the eastern side. Its five bays wide, pseudobasilican interior is composed of three naves and a narrower, single-bay chancel, divided off by an arcade with an elliptical arch. The nave is divided from the aisles by pillars built on a rectangular plan. It is covered with a barrel vault on transverse arches, while the aisles are covered with a flat ceiling. The interior was originally decorated with polychrome paintings depicting the scenes of the Pentecost, which unfortunately have not survived.

 

Im Czarny Las wurde 1935 eine selbstständige Pfarrei gegründet. Schon ein Jahr später fertigte der Architekt Jan Affa den architektonischen Entwurf einer Kirche an, zusammen mit statischen Berechnungen, einem Kostenvoranschlag und einem Arbeitsplan. Die Bauarbeiten begannen im darauf folgenden Jahr; im Jahre 1938 wurde die Kirche vollendet und durch den Suffraganbischof Juliusz Bieniek geweiht. Das Gotteshaus ist ein Steingebäude, von innen und außen verputzt. Architektonische Details beschränken sich auf den Betonsockel sowie das durch das Gebäude gezogene krönende Gesims und die Überdachung über den Fenstern. Das Objekt wurde mit einem lateinisch-kreuzförmigen Grundriss gebaut, neben dem Chorraum schließen nicht abgetrennte Räume die Kirche rechteckig von Norden her ab. Aus der Südrichtung wird das Kirchenschiff durch den massiven dreistöckigen Turm abgeschlossen, unter dem sich der Hauptvorraum befindet. Von Osten her wurde ein Eingangsbereich mit rechteckigem Grundriss eingerichtet. Der dreischiffige Innenraum hat die Form einer Pseudo-Basilika, deren Schiffskörper je eine Gangbreite von fünf Jochen aufweisen und dessen schmales Einjoch-Presbyterium durch eine Arkade mit geschlossenem elliptischem Bogen abgetrennt ist. Das Hauptschiff ist von den Seitenschiffen durch Pfeiler mit rechteckigem Grundriss getrennt und mit Tonnengewölben auf Gurten gedeckt, die Seitenschiffe hingegen mit einem flachen Dach. Der Innenraum war ursprünglich mit einer Polychromie von Szenen geschmückt, die die Ausgießung des Heiligen Geistes zeig, aber leider nicht bis heute überlebt hat.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych