start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Chór „Słowiczek”

ul. Zygmunta Krasińskiego 1

 

Chór „Słowiczek” został założony 28 lutego 1919 roku podczas zebrania rudzkich entuzjastów pieśni obyczajowej w sali P. Danzingera w Czarnym Lesie. Wśród założycieli znaleźli się m. in. Karol Bytomski, Grzegorz Gwóźdź, Julian Pieczka i Antoni Szpilka. W latach dwudziestych chór zajmował czołowe miejsca na okręgowych konkurach śpiewaczych. W 1930 roku chór „Słowiczek” zdobył I nagrodę w Konkursie Wojewódzkim i II Lokatę w Konkursie Śpiewaczym w Teatrze Polskim w Katowicach dzięki czemu zyskał ogólnopolską sławę. 17 maja 1937r. z inicjatywy prezesa Stanisława Komandery Towarzystwo Śpiewacze „Słowiczek” podjęło uchwałę o budowie własnego Domu Śpiewaczego, co do dnia dzisiejszego jest ewenementem na skalę europejską. Budowa rozpoczęła się 2 czerwca 1938r. 230 członków i sympatyków przepracowało na budowie 27 tys. godz. Wśród osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie były też osoby poświęcające budowie po 220 godz. miesięcznie, kosztem swoich urlopów i dni wolnych od pracy. 30 października 1938r. po 5 miesiącach wytężonej pracy uroczyście otwarto Dom Śpiewaczy „Słowiczek” w Rudzie Śląskiej – Wirku o kubaturze 2 656 m3. W budynku znajduje się duża sala mieszcząca 160 osób wyposażona w scenę. Podczas drugiej wojny światowej działalność chóru została zawieszona, jednak już 25 marca 1945r. Nadzwyczajne Walne Zebranie reaktywowało chór. W tym czasie chórem dyrygował Juliusz Kandziora - wybitny i zasłużony dyrygent i kompozytor, który zostawił po sobie wielką spuściznę swoich dzieł muzycznych. Ten wybitny człowiek dyrygował „Słowiczkiem” 41 lat. Oprócz wymienionego powyżej Juliusza Kandzory chór „Słowiczek” prowadzili także p. Felbier z Bielszowic, p. Czaja, p. Rzeźniczek, p. Heine, Jerzy Cenkalik, p. Kołaczek, Wilhelm Nocoń, Krystyna Świder, Piotr Warzecha, Hubert Ratka, Paweł Kotucha, a od 2003 r. p. Barbara Orlińska. Chór posiada własną bibliotekę muzyczną w której znajduje się ponad 350 utworów kompozytorów śląskich, polskich i zagranicznych, m.in. Pawła Kotuchy i Juliusza Kandziory . W repertuarze chóru są kompozycje o różnorodnej stylistyce i tematyce między innymi pieśni klasyczne, sakralne, operowe, rozrywkowe, operetkowe, musicalowe.

 

 

Choir "Słowiczek"

 

Chor "Słowiczek"

The Słowiczek choir was established on 28 February 1919 during a meeting of the Ruda enthusiasts of popular songs, held in the hall of P. Danzinger in Czarny Las. Among the founders were such people as Karol Bytomski, Grzegorz Gwóźdź, Julian Pieczka, and Antoni Szpilka. In the 1920s the choir won top places in the singers’ contests in the district.
In 1930, Słowiczek won the first prize in the Provincial Contest and the second place in the Singers Contest in Teatr Polski in Katowice, which gave him national fame.
On 17 May 1937, on the initiative of the director Stanisław Komandera, Towarzystwo Śpiewacze "Słowiczek”passed a resolution to build their own Singers House, which remains a phenomenon on a European scale. The construction began on 2 June 1938. 230 members and sympathisers worked a total of 27 000 hours at the construction site.
Others sacrificed their vacation and days off work in order to help with the construction, contributing a total of 220 hours a month. On the 30 October 1938, after 5 months of intense work, the Singers House “Słowiczek" in Ruda Śląska-Wirek was opened. The building, with the capacity of 2 656 cubic metres, contains a large, 160 places auditorium with a scene. During World War II the choir’s activity was suspended but already on 25 March 1945 a Special General Assembly reactivated the choir. During that time the choir was conducted by Juliusz Kandziora – an outstanding and distinguished conductor and composer, who left behind a great heritage of musical works. This outstanding man conducted Słowiczek for 41 years. Besides Juliusz Kandziora, among the choir’s conductors were also such people as Mr Felbier from Bielszowice, Mr Czaja, Mr Rzeźniczek, Mr Heine, Jerzy Cenkalik, Mr Kołaczek, Wilhelm Nocoń, Krystyna Świder, Piotr Warzecha, Hubert Ratka, Paweł Kotucha, and since 2003 Ms Barbara Orlińska. The choir has its own musical library with over 350 works of Silesian, Polish and foreign composers, such as Paweł Kotucha and Juliusz Kandziora. Its repertoire includes compositions of varied styles and themes, such as classical, sacred, opera, popular, operetta and musical songs.

Der Chor „Słowiczek“ (dt.: Nachtigällchen) wurde am 28. Feburar 1919 während der Sitzung der Rudaer Enthusiasten der Volkssittenmusik in der P. Danzingers Halle in Czarny Las gegründet. Unter den Gründern waren u.a. Karol Bytomski, Grzegorz Gwóźdź, Julian Pieczka und Antoni Szpilka. In den 20er-Jahren errang der Chor führende Plätze auf Kreisgesangwettbewerben. Im Jahr 1930 bekam „Słowiczek“ den ersten Preis im Landeswettbewerb, sowie den zweiten Platz im Gesangswettbewerb im Polnischen Theater
in Katowice und erlangte landesweit Berühmtheit. Am 17. Mai 1937 wurde auf Initiative des Vorsitzenden des Gesangvereins „Słowiczek“, Stanislaw Komandera, eine Entscheidung über den Bau des eigenen Sängerhaus (Dom Śpiewaczy) getroffen, das bis heute einzigartig auf europäischer Ebene ist. Der Bau begann am 02. Juni 1938. Mit dem Bauen waren 230 Mitglieder und Sympathisanten 27.000 Stunden lang beschäftigt. Unter den Menschen, die an diesem Projekt beteiligt waren, arbeiteten manche über 220 Stunden pro Monat auf Kosten ihres Urlaubs und ihrer freien Tage. Nach fünf Monaten harter Arbeit wurde das Sängerhaus „Słowiczek“ am 30. Oktober 1938 in Ruda Śląska-Wirek mit einem Rauminhalt von 2.656 m3 eröffnet. Das Gebäude verfügt über eine Bühne und einen großen Saal, der Platz für 160 Personen hat. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Choraktivitäten ausgesetzt, aber schon am 25. März 1945 durch die außerordentliche Hauptversammlung des Chores reaktiviert. Zu dieser Zeit leitete Juliusz Kandziora den Chor - ein herausragender und wohlverdienter Dirigent und Komponist, der ein großes Erbe an Werken hinterließ. Dieser herausragende Mann dirigierte „Słowiczek“ 41 Jahre. Außer dem oben erwähnten Juliusz Kandziora, leiteten den Chor „Słowiczek“ Hr. Felbier aus Bielszowice, Hr. Czaja, Hr. Rzeźniczek, Hr. Heine, Jerzy Cenkalik, Hr. Kolaczek, Wilhelm Nocoń, Krystyna Świder, Piotr Warzecha, Hubert Ratka, Paweł Kotucha und seit den Jahr 2003 Barbara Orlińska. Der Chor hat seine eigene Musikbibliothek, die Werke von mehr als 350 schlesischen, polnischen und ausländischen Komponisten beherbergt, u.a. von Paweł Kotucha und Juliusz Kandziora.
Das Repertoire des Chores besteht aus Stücken verschiedener Stile und Themen, unter anderem aus Klassischen, Opern-, Kirchen-, Unterhaltungs-, Operetten- und Musicalstücken.

   

 

start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI