Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa

ul. Wita Stwosza 2

 

Historię funkcjonowania świątyni rozpoczyna w dniu 26 czerwca 1935 roku podjęcie przez Radę Parafialną decyzji o przystąpieniu do budowy kościoła oraz zakupieniu działki pod jego budowę. Odpowiedzialnym za projekt tej świątyni był budowniczy diecezjalny Jan Affa. Budowę przeprowadzono w ciągu czterech miesięcy 1935 roku. Obiekt został wybudowany na najwyższym okolicznym wzniesieniu – na tzw. „skałce” (296 n.p.m.). Rok później na działce obok kościoła wybudowano plebanię. Kościół jest trójnawowy, pseudohalowy, z korpusem nawowym czteroprzęsłowym. Nawy wydzielają proste murowane filary na rzucie kwadratu podtrzymujące w drugiej kondygnacji chóry boczne. W partii zachodniej na całej szerokości korpusu nawowego umieszczono murowany chór muzyczny, spoczywający na czterech słupach, łączący się z chórami bocznymi. Chóry posiadają prostą balustradę od dołu i góry wzbogaconą profilowaniem. Ściany nawy i prezbiterium wieńczy prosty gzyms koronujący. Cały kościół stanowi surowa bryła zbudowana na zasadzie addycji form kubicznych. Elewacje otynkowane z bardzo skromnym detalem architektonicznym w formie cokołu obłożonego kamieniem łamanym i profilowanego gzymsu wieńczącego. Fasada ściśle symetryczna i dośrodkowa z dominującą wieżą na osi. Kościół wybudowany w stylu modernistycznym.

 

 

Sacred Heart of Jesus Church

 

Die Herz-Jesu-Kirche

 

The history of the church begins on 26 June 1935 with the pastoral council’s decision to begin the construction of the church and to purchase the site on which it would stand. The official constructor of the diocese, Jan Affa, was responsible for the design of the church. The construction took place during four months of 1935. The church was built on the highest hill in the area – the so-called skałka (“rock”), 296 metres above sea level. A year later, the presbytery was built on the plot next to the church. The church is a pseudo-hall of three naves, with a four-bay nave body. The naves are separated by simple brick pillars arranged in a square, which support the second storey with side choirs. In the western part, the whole width of the nave is occupied by a brick musical choir, supported on four posts and connected with the side choirs. The choirs are equipped with a simple choir screen, decorated with a top and bottom profiling. The walls of the nave and the chancel are crowned with a simple cornice. The church is an austere building, its bulk shaped by means of the adding together of cubic forms. The plastered elevations are decorated with the simple detail of a plinth covered with rough stone and a profiled cornice. The façade is strictly symmetrical and centred, with the tower dominating in its axis. The church is built in the modernist style.

 

Die Geschichte der Benutzung dieses Gotteshauses beginnt am 26. Juni 1935, als der Gemeinderat die Entscheidung für einen Kirchenbau und den Erwerb von Grundstücken für diesen Bau trifft. Verantwortlich für den Bauplan dieser Kirche war der Diözesanbaumeister Jan Affa. Der Bau wurde in vier Monaten des Jahres 1935 durchgeführt. Das Gebäude wurde auf dem höchsten Hügel errichtet - dem so genannten „Skałka“ (dt. Felsen, 296 m ü.M.). Ein Jahr später wurde das Pfarrhaus auf einem Grundstück neben der Kirche gebaut. Die Kirche ist eine dreischiffige Pseudobasilika und das Langhaus hat vier Joche. Die Schiffe werden durch einfache Backsteinsäulen mit quadratischer Grundfläche getrennt, die auch die Emporen tragen. Im westlichen Teil befindet sich über die gesamte Breite des Langhauses hinweg eine auf vier Säulen ruhende gemauerte Chorempore, die eine Verbindung mit den Seitenemporen herstellt. Die Emporen haben einfache Geländer, je an Unter- und Oberseite mit Verzierungen angereichert. Die Wände des Schiffs und des Chores sind mit einem Kronengesims gekrönt. Durch das Prinzip der Addition kubischer Formen entsteht ein roher Körper, der die ganze Kirche bildet. Die Fassaden sind mit sehr bescheidenen architektonischen Details in der Form eines mit Wölbsteinen bedeckten Sockels und Kranzgesimsen verziert. Die Fassaden sind exakt symmetrisch und zentripetal mit einem dominanten Turm auf der Achse. Die Kirche ist in der Moderne gebaut.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa  ׀  biała karta

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych