start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Dawny urząd celny

ul. Szczęść Boże 59

 

W tym budynku w latach 1922-1939 funkcjonował Urząd Celny, stanowiący przejście graniczne pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. Przebieg ówczesnej granicy polsko-niemieckiej został ustalony na podstawie plebiscytu przeprowadzonego na Górnym Śląsku w 1921 roku oraz w wyniku ustaleń podjętych po zakończeniu III Powstania Śląskiego.

 

 

Former Customs Office

 

Das ehemalige Zollamt

In the years 1922-1939 this building was the seat of the Customs Office, which was a border crossing between the Second Polish Republic and the German Reich. The route of the Polish-German border at that time was decided on the basis of the plebiscite conducted in Upper Silesia in 1921, and as a result of the decisions made at the end of the third Silesian Uprising.

In dem Gebäude hatte in den Jahren 1922-1939 seinen Sitz das Zollamt, das den Grenzübergang zwischen der Zweiten Polnischen Republik und dem Deutschen Reich bildete. Der Verlauf der damaligen deutsch-polnischen Grenze wurde anhand der Ergebnisse der in Oberschlesien im Jahre 1921 durchgeführten Volksabstimmung sowie infolge der nach Abschluss des dritten schlesischen Aufstandes getroffenen Vereinbarungen bestimmt.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI