start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Dawny urząd celny

ul. Zabrzańska 72

 

W tym budynku w latach 1922-1939 funkcjonował Urząd Celny, stanowiący przejście graniczne pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. Przebieg ówczesnej granicy polsko-niemieckiej został ustalony na podstawie plebiscytu przeprowadzonego na Górnym Śląsku w 1921 roku oraz w wyniku ustaleń podjętych po zakończeniu III Powstania Śląskiego.

 

 

Former Customs Office

 

Das ehemalige Zollamt

In the years 1922-1939 the building served as the Customs Office, which was the border crossing from the Second Polish Republic to the German Reich. The border line was established on the basis of the 1921 plebiscite conducted in Upper Silesia and as the result of the decisions following the third Silesian Uprising.

In diesem Gebäude befand sich in den Jahren 1922-1939 das Zollamt, das als Grenzübergang zwischen der Zweiten Polnischen Republik und dem Deutschen Reich fungierte. Der Verlauf der damaligen deutsch-polnischen Grenze wurde auf Grundlage des Plebiszits in Oberschlesien im Jahre 1921 festgelegt, sowie auf Grundlage von Entscheidungen, die nach dem Dritten Schlesischen Aufstand getroffen worden waren.

   

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI