start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Piekarok
ul. Bujoczka ~24

 

Piec piekarniczy, tzw. piekarok wybudowany ok. 1900 roku. Swoją funkcję spełniał do lat 50-tych XX wieku, potem był użytkowany jako pomieszczenie gospodarcze. W 2013 roku staraniem Miasta Ruda Śląska piekarok został wyremontowany oraz przywrócono mu pierwotną funkcję. Jest to prawdopodobnie ostatni oryginalny i działający tego typu obiekt na terenie Górnego Śląska. Piekaroki były nieodłącznym elementem rudzkich osiedli robotniczych. Każde osiedle posiadało przynajmniej jeden tego typu obiekt. Z czasem ulegały zniszczeniu lub wykorzystywano je do innych celów niż piekarnicze. Piekarok przy ul. Szczęść Boże zaadaptowano na garaż samochodowy, zaś usytuowany przy ul. Potokowej przebudowano na kapliczkę. Kilka pieców znajdujących się w dzielnicy Ruda zaprojektowanych zostało przez
Hansa von Poellnitza, głównego architekta pracującego dla rodziny Ballestremów.

 

 

Piekarok

Bread Baking Furnace

 

Der Brotbackofen Piekarok

A bread baking furnace, the so called piekarok, built ca. 1900. It used to operate until the 50ies of the 20th century. Then it was converted into a maintenance room. In 2013, the authorities of Ruda Śląska made an effort to renovate "the bread baking furnace" and restore it to its original function. It is probably the last original object of this kind operating in Upper Silesia. Piekarok was an integral part of every housing estate for the working class in RudaŚląska. There was at least one piekarok in each housing estate. Over time, those bread baking furnaces were damaged or used for purposes other than baking. Piekarok in SzczęśćBoże Street was used as a garage, and the one located in Potokowa Street was converted into a little chapel. Several furnaces located in Ruda were designed by Hans von Poellnitz, the chief architect working for the Ballestrem family.

Der Brotofen, sog. Piekarok wurde ungefähr im Jahre 1900 gebaut. Bis 50er Jahren des 20. Jahrhunderts war er im Betrieb, nachher wurde er als Wirtschaftsraum benutzt. Die Stadt Ruda hat sich die Mühe gegeben und im Jahre 2013 wurde der Piekarok renoviert und seine ursprüngliche Funktion wurde wiederhergestellt. Das ist wahrscheinlich die letzte originale Anlage der Art auf dem Gebiet Oberschlesien, die funktionsfähig ist. Die Brotöfen Piekaroki wurden zum untrennbaren Element der Arbeitersiedlungen von Ruda. In jeder Siedlung gab es mindestens einen Backofen. Im Laufe der Zeit gingen sie zugrunde oder sie wurden
zu anderen Zwecken verwendet, nicht mehr zum Backen. Der Brotofen Piekarok in der Szczęść-Boże-Strasse wurde zu einer Autogarage umgebaut, ein anderer Backofen in der Potokowa-Strasse wurde zur Kapelle umgebaut. Mehrere Öfen im Stadtteil Ruda wurden von Hans von Poellnitz entworfen, der als Hauptarchitekt für die Familie Ballestrem gearbeitet hat.

   
 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

karta adresowa

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI