Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Witold Czapla

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Witold Czapla urodził się 2 lutego 1906 r. w Bytomiu. Zmarł 7 maja 1958 r. w Orzegowie. Postanowił pójść w ślady swojego dziadka i zostać lekarzem. Medycynę studiował w Poznaniu, gdzie należał do Polskiej Korporacji Akademickiej „Silesia”. Naukę kontynuował w Krakowie i Innsbrucku w Austrii. Reprezentował drugie pokolenie polskich lekarzy na Górnym Śląsku. Należał do Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku, Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków na Śląsku oraz Śląskiej Izby Lekarskiej. Jako podporucznik rezerwy Wojska Polskiego brał udział w kampanii wrześniowej, podczas której został ranny i amputowano mu prawą nogę. Po przymusowym przeniesieniu do Orzegowa dostał pracę lekarza ogólnego. Pełnił również funkcje ginekologa-położnika i chirurga. Jako inwalida wojenny do swoich pacjentów jeździł motocyklem, a zimą z powodu śniegu zmuszony był przemieszczać się pieszo przy pomocy laski. W 1945 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej do Orzegowa, wyszedł z białą flagą naprzeciw czołówce i zapewniając, że tutejsi mieszkańcy to wyłącznie Polacy uratował Orzegów od ostrzału. Witold Czapla pracował w Orzegowie 18 lat. Po wojnie zorganizował Szpital Zakaźny oraz Poradnię dla Matki i Dziecka. Pracował w Izbie Chorych przy Kopalni „Karol”, Przychodni Ubezpieczalni Społecznej, Poradni dla Matki i Dziecka, Ambulatorium Kopalni „Karol”, Szkole Górniczej oraz w Ambulatorium Zakładów Koksowniczych. Mieszkał i przyjmował pacjentów przy dzisiejszej ulicy Hlonda 18, pozostając dostępnym dla potrzebujących przez całą dobę. Jego pracowitość i oddanie pacjentom zaskarbiły mu ich sympatię. W 1959 r. został wybrany na patrona jednej z ulic w Rudzie Śląskiej.

 

 

 

Witold Czapla He was born on 2 February 1906 in Bytom. He died on 7 May 1958 in Orzegów. He decided to follow in his grandfather's footsteps and become a doctor. He studied medicine in Poznań where he belonged to Polska Korporacja Akademicka „Silesia” (The ”Silesia” Polish Academic Organisation). He continued his education in Cracow and in Innsbruck, Austria. He represented the second generation of Polish doctors in Upper Silesia. He belonged to Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku (The Society of Polish Physicians in Silesia), Związek Gospodarczy Lekarzy Polaków na Śląsku (The Economic Union of Polish Physicians in Silesia) and Śląska Izba Lekarska (The Silesian Chamber of Physicians). As a reserve second lieutenant of the Polish Army he participated in the September Campaign during which he was wounded and his right leg was amputated. After the compulsory relocation to Orzegów, where he took up the position of general practitioner. He was also a gynaecologist-obstetrician and a surgeon. As a service-disabled veteran he went to his patients on a motorbike and in the winter, because of the snow, he was forced to go on foot, supported on a cane. In 1945, after the Red Army entered Orzegów, he came out waving a white flag and by assuring the soldiers that all inhabitants were Polish he saved Orzegów from gunfire. Witold Czapla worked in Orzegów for 18 years. After the war, he organised Szpital Zakaźny (The Communicable Diseases Hospital) and Poradnia dla Matki i Dziecka (The Mother and Child Clinic). He worked in Izba Chorych (Sick Room) of the Karol mine, Przychodnia Ubezpieczalni Społecznej (Social Insurance Clinic), Poradnia dla Matki i Dziecka(The Mother and Child Clinic) , Szkoła Górnicza (Mining School) and in Ambulatorium Zakładów Koksowniczych (The Coking Plant Clinic). He lived and saw his patients in today’s ul. Hlonda 18, being available around the clock for those in need. His diligence and devotion to the patients made him a well-liked doctor. In 1959, a street in Ruda Śląska was named after him.

       

 

Witold Czapla ist am 2. Februar 1906 in Bytom geboren. Er starb am 7. Mai 1958 In Orzegów. Er entschied sich, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten und Arzt zu werden. Das Studium der Humanmedizin fing er in Poznań an, wo er zur Polnischen Studentenkörperschaft (Polska Korporacja Akademicka) „Silesia“ gehörte. Das Studium setzte er in Kraków und Innsbruck in Österreich fort. Er repräsentiert die zweite Generation polnischer Ärzte in Oberschlesien. Er gehörte zur Gesellschaft der Polnischen Ärzte in Schlesien (Towarzystwo Lekarzy Polaków na Śląsku), zum Wirtschaftsverband der Polnischen Ärzte in Schlesien (Związek Gospodarczy Lekarzy Polaków na Śląsku) und zur Schlesischen Ärztekammer. Als Unterleutnant der Reserve der Polnischen Armee nahm er an der Polenfeldzug teil, während der er verwundet wurde und sein rechtes Bein amputiert werden musste. Nach Czaplas Zwangsumsiedlung nach Orzegów bekam er eine Stelle als Hausarzt. Er übte auch die Funktionen des Geburtshelfer-Gynäkologen und des Chirurgs aus. Als Kriegsinvalider musste er mit dem Motorrad fahren, um seine Patienten zu erreichen, im Winter musste er wegen des Schnees mit Hilfe von Stöcken zu Fuß gehen. Als die Rote Armee im Jahre 1945 in Orzegów einmaschierte, lief Czapla ihr mit einer weißen Fahne entgegen und versicherte den Soldaten, dass hiesige Menschen nur Polen seien. So rettete er Orzegów aus dem Beschuss. Witold Czapla arbeitete 18 Jahre in Orzegów. Nach dem Krieg organisierte er ein Krankenhaus für Infektionskrankheiten und eine Medizinische Mutter-Kind-Beratungstelle. Er arbeitete in der Krankenstation am Bergwerk „Karol“, in der Sozialversicherungsambulanz, der Mutter-Kind-Beratungstelle, der Bergbauschule und der Krankenstation der Kokerei. Er wohnte und führte seine Praxis an der heutigen Hlonda-Straße 18 und war für bedürftige Patienten rund um die Uhr erreichbar. Seine harte Arbeit und Aufopferung für die Patienten brachten ihm deren Sympathie ein. Im Jahre 1959 wurde er als Namenspatron für eine der Straßen in Ruda Śląska gewählt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych