Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Jan Furgoł

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Jan Furgoł urodził się 13 października 1883 roku w Nowym Bytomiu. W 1894 roku ukończył szkołę i podjął pracę w kopalni węgla kamiennego „Pokój”. Został członkiem lewicowego Centralnego Związku Górników, a następnie PPS, w której był członkiem zarządu. Przed I wojną światową współorganizował manifestacje pierwszomajowe. Był uczestnikiem wystąpień rewolucyjnych w 1918 roku. W Polskim Komitecie Plebiscytowym dla przygotowania głosowania ludowego za połączeniem Górnego Śląska z Polską, został wybrany mężem zaufania. W II i III powstaniu śląskim pełnił funkcję dowódcy kompanii. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, Furgoł nadal pracował w kopalni. Razem z innymi górnikami w 1933 roku uczestniczył w strajku głodowym, ratując tym kopalnię „Pokój” przed jej unieruchomieniem. W 1939 roku walczył z dywersją niemiecką na granicy polsko-niemieckiej pod Rudą. Aresztowany 16 września został osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie zmarł 11 stycznia 1941 roku.

 

 

 

Jan Furgoł He was born on 13 October 1883 in Nowy Bytom. In 1894, he finished school and started working in the Pokój coal mine. He became a member of the left-wing Centralny Związek Górników (The Central Miners’ Union), and then of PPS (The Polish Socialist Party), where he was a member of the board. Before World War I he co-organised 1st May demonstrations. He participated in pro-revolution speeches in 1918. He was a supervising officer in the Polish Plebiscite Committee during the preparation of the public vote on the subject of the incorporation of Upper Silesia into Poland. During the 2nd and 3rd Silesian Uprisings he was a company commander. After the incorporation of Upper Silesia into Poland, Furgoł continued to work in a coal mine. In 1933, he took part, alongside other miners, in a hunger strike, saving the Pokój mine from closing. In 1939, he was involved in fights with German sabotage units on the Polish-German border near Ruda. He was arrested on 16 September, then sent to the concentration camp in Buchenwald where he died on 11 January 1941.

       

 

Jan Furgoł. Geboren am 13. Oktober 1883 in Nowy Bytom. Im Jahre 1894 schloos er die Schule ab und begann, im Steinkohlebergwerk „Pokój“ (dt.: „Frieden“). Er war Mitglied der linken Partei Zentrale Union der Bergbauarbeiter (Centralny Związek Górników), später in der Polnische Sozialistische Partei (PPS), in der er Vorstandsmitglied war. Vor dem Ersten Weltkrieg organisierte er die erste Mai-Demonstration. Er beteiligte sich an Revolutionsreden im Jahr 1918. Er wurde als Vertrauensmann in das Polnische Plebiszitkomitee für die Vorbereitung der Volksabstimmung über die Fusion Oberschlesiens mit Polen gewählt. Im Zweiten und Dritten Schlesischen Aufstand diente er als Kompaniebefehlshaber. Nach der Angliederung Oberschlesiens an Polen arbeitete Furgoł wieder in Bergwerken. Im Jahr 1933 nahm er zusammen mit anderen Bergarbeitern an dem Hungerstreik teil, der das Bergwerk „Pokój“ vor seiner Stilllegung rettete. Im Jahr 1939 bekämpfte er die deutsche Sabotage an der deutsch-polnischen Grenze in der Nähe von Ruda. Am 16. September wurde er festgenommen und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert, wo er am 11. Januar 1941 starb.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych