Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Henryk Glueck

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

 

Henryk Glueck urodził się 13 listopada 1881 roku. W 1924 roku na fali polonizacji zarządu objął stanowisko dyrektora Friedenshütte AG (późniejsza Huta „Pokój”), zakładu należącego do koncernu Oberbedarf, którego właścicielem był hrabia Ballestrem. Glueck zastąpił na tym stanowisku poprzedniego dyrektora Wuwera. Szybko poszerzył swoje kompetencje zostając dyrektorem generalnym. Wsławił się silnymi fuzjami własnego pomysłu, które doprowadziły do utworzenia na bazie Friedenshütte AG nowego koncernu. Nowobytomska huta wykupiła znaczny pakiet akcji Huty Baildon, stając się jej właścicielem, włączyła do swych struktur gwarectwo Waterloo czyli kopalnie katowickie, połączyła się z Hutą Ferrum i kopalnią w Chebziu. Taka struktura uniezależniła powstały koncern i kierującego nim Gluecka od dostaw surowców z zewnątrz. Dyrektor zbudował samowystarczalny koncern stalowy na wzór niemieckiego koncernu Oberbedarf. To wspaniałe dzieło przerwała jego nagła śmierć w dniu 25.02.1929 roku.

 

 

 

 

Henryk Glueck was born on 13 November 1881. In 1924, on the tide of the Polonization of the board of directors, he took up the position of director of Friedenshütte AG (later Pokój Steelworks), a plant that was a part of the Oberbedarf concern owned by Count Ballestrem. Glueck replaced in this role the former director Wuwer. He quickly extended his competence by becoming the managing director. He became famous for potent mergers on his own initative, which led to the creation of a new concern based on Friedenshütte AG. The steelworks from Nowy Bytom bought a substantial package of Baildon Steelworks shares, becoming its owner; it incorporated into its business the Waterloo coal mining company, namely Katowice mines; it merged with the Ferrum Steelworks and the mine in Chebzie. Such structure rendered the concern and its director Glueck independent of external raw materials suppliers. The director built a self-sufficient steel concern modeled after the German Oberbedarf. This splendid work was interrupted by his sudden death on 25 February 1929.

       

 

Henryk Glueck wurde am 13. November 1881 geboren. Im Jahr 1924 wurde er im Zuge der Polonisierung des Vorstands Direktor der Friedenshütte AG (später Huta „Pokój“), eines Unternehmens, das zum Konzern Oberbedarf von Graf Ballestrem gehörte. Glueck folgte dem ehemaligen Direktor Wuwer nach. Schnell wurde er zum Generaldirektor befördert. Er wurde durch Realisierung seine eigene Idee, die zur Gründung neuer Konzern furen, der auf der Grundlage des Unternehmens Friedenshütte AG gegründet wurde. Nowy Bytoms Hüttengesellschaft kaufte die Aktienmehrheit der Hütte Baildon, übernahm die Bergwerkgesellschaft Waterloo mit Bergwerken in Katowice und fusionierte auch mit der Hütte „Ferrum“ und der Mine in Chebzie. Die so gebildeten Konzernstrukturen machten das Unternehmen und seinen Direktor Glueck unabhängig von der Außenrohstoffversorgung. So hat Direktor Glueck nach dem Modell des deutschen Konzernes „Oberbedarf“ ein autarkes Untenehmen gebildet. Sein großartiges Werk wurde durch seinen plötzlichen Tod am 25. Februar 1929 unterbrochen.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych