Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Tadeusz Kocyba

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Tadeusz Kocyba urodził się 13 lipca 1933 r. w Nowej Wsi (dzisiejszy Wirek). Pochodził z rodziny, w której muzyka pełniła ważną rolę. Ojciec grał na skrzypcach, a krewni byli członkami chórów „Słowika” i „Lutni”. Jako dziecko grał w zespole akordeonistów w Ognisku Muzycznym w Nowym Bytomiu, a także śpiewał w chórze i uuczył się gry na fortepianie. W 1953 r. ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Katowicach, gdzie uczęszczał do klasy fortepianu dr Heleny Kasparek. Jeszcze jako licealista podjął się prowadzenia chórów w ZSZ Hutniczo-Metalowej i Technikum Hutniczym w Nowym Bytomiu, gdzie mógł pochwalić się sporymi osiągnięciami. Po zdaniu matury rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach na Wydziale IV Nauczycielsko-Instruktorskim. Po otrzymaniu dyplomu wyjechał do Nysy, gdzie przebywał 5 lat i pracował jako nauczyciel gry na fortepianie i kierownik sekcji pianistycznej - początkowo w Społecznym Ognisku Muzycznym, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej. W nysie poznał swoją przyszła żonę, Halinę Gocyłę, obecnie znaną, wybitną twórczynię gobelinów i doskonałą pedagog. W 1962 r. małżeństwo z dwiema córeczkami przeprowadza się do Bielska-Białej. Początkowo jako nauczyciel i wychowawca, w 1963 r. nawiązał współpracę z Państwowym Teatrem Lalek Banialuka, a w 1967 r. z ze Studiem Filmów Rysunkowych. Ta ostatnia zaowocowała muzyką do około 160 filmów animowanych. Do najbardziej znanych należą Porwanie Baltazara Gąbki i seriale z Bolkiem i Lolkiem, a wspólnie z Zenonem Kowalowskim napisał muzykę do Porwania w Tiutiurlistanie. Oprócz muzyki do filmów animowanych tworzył też do sztuk teatralnych, filmów dla dorosłych i reklamówek. Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej Zdzisław Kudła podkreślał rolę śląskiego pochodzenia Kocyby: „To nie przypadek, że Tadeusz tak łatwo operował groteską. Wynikało to z jego śląskości, którą zachował w wigorze, kawałach, byciu, nawet w muzyce, w której pobrzmiewały czasem elementy wyniesione ze śląskiej tradycji muzycznej”. Tadeusz Kocyba zmarł 27 marca 2007 r. w Bielsku-Białej, gdzie jest pochowany.

 

 

 

Tadeusz Kocyba He was born on 13 July 1933 in Nowa Wieś (today’s Wirek). He came from a musical family. Father played the violin, his relatives belonged to the Słowik and Lutnia choirs. During his childhood, he played in an accordionist band in Ognisko Muzyczne (The Music Centre) in Nowy Bytom, was a member of a choir and learned to play the piano. In 1953, he finished Państwowe Liceum Muzyczne (State Music High School) in Katowice, where he was in the piano class under the tutelage of Helena Kasparek, PhD. While still a high school pupil, he decided to conduct the choirs in ZSZ Hutniczo-Metalowa (The General Metallurgy – Metal Vocational School) and Technikum Hutnicze (Metallurgy Technical College) in Nowy Bytom, where he had his first successes. After his A-levels, he started studies at Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (State Higher Music School) in Katowice at the Wydział IV Nauczycielsko-Instruktorski (Fourth Faculty – Teacher and Instructor). After graduation, he moved to Nysa where he stayed for 5 years and worked as a piano teacher and director of the piano section – firstly, of Społeczne Ognisko Muzyczne (Community Music Centre), then of Państwowa Szkoła Muzyczna (State Music School). In Nysa he met his future wife, Halina Gocyła – currently a well-known, outstanding Gobelin tapestry maker and a great pedagogue. In 1962, Mr and Mrs Kocyba with their two daughters moved to Bielsko-Biała. Kocyba started working as a teacher and tutor in Państwowy Teatr Lalek Banialuka (National Puppetry Theatre "Banialuka”) in 1963 and in Studio Filmów Rysunkowych (The Cartoon Studio) in 1967. The second cooperation led to writing music to around 160 cartoons. The most famous cartoons are Porwanie Baltazara Gąbki (The Abduction of Baltazar Sponge) and the Bolek i Lolek (Bolek and Lolek) series. Together with Zenon Kowalowski, he wrote the music to Porwanie w Tiutiurlistanie. Apart from cartoon music, he also wrote the music for theatrical plays, films and advertisements. The director of Studio Filmów Rysunkowych in Bielsko-Biała, Zdzisław Kudła, emphasised Kocyba’s Silesian background: ”Tadeusz’s ability to employ grotesque so easily is not accidental. It was rooted in his Silesianness, which he kept in his vigour, jokes, way of life, even in music, where he sometimes employed elements from the Silesian musical tradition.” Tadeusz Kocyba died on 27 March 2007 in Bielsko-Biała, and was buried there.

       

 

Tadeusz Kocyba. Geboren am 13. Juli 1933 in Nowa Wieś (heute Wirek). Er stammte aus einer Familie, in der Musik sehr wichtig war. Sein Vater spielte Geige und Verwandte waren Mitglieder der Chöre „Słowik“ und „Lutnia“. Als Kind spielte er in einer Band von Akkordeonisten im Musikverein in Nowy Bytom und er sang auch im Chor und lernte Klavier. Im Jahre 1953 schloss er das Staatliche Musikgymnasium in Katowice ab, wo er an der Klavierklasse von Dr. Helena Kasparek teilgenommen hatte. Noch als Gymnasiast verpflichtete er sich, die Chöre der Hütten- und Metallurgie-Berufsschule (ZSZ Hutniczo-Metalowa) und der Hüttenfachschule (Technikum Hutnicze) in Nowy Bytom zu leiten, wo er zu vielen Leistungen kam. Nach dem Gymnasium begann er sein Studium an der Musikakademie in Katowice an der IV. Lehrerfakultät. Nachdem er das Diplom erhalten hatte, zog er nach Nysa um, wo er fünf Jahre wohnte und als Klavierlehrer und Leiter der Klavierabteilung arbeitete – zuerst im Sozialmusikverein (Społeczne Ognisko Muzyczne), dann an der Staatlichen Musikschule. In Nysa lernte er seine spätere Ehefrau Halina Gocyła kennen, heute eine bekannte Gobelinkünstlerin und ausgezeichnete Lehrerin. 1962 zog das Ehepaar mit seinen zwei Töchtern nach Bielsko-Biala um. Im Jahr 1963 wirkte Tadeusz als Lehrer und Erzieher im Puppentheater „Banialuka“ und 1967 im Zeichenstrickstudio (Studio Filmów Rysunkowych) mit. Letztere Arbeit brachte ihm Erfolg mit der Musik für über 160 Animationsfilme. Die bekanntesten sind „Porwanie Baltazara Gąbki“ (Entführung von Balthazars Schwämmen) und Serien mit Bolek und Lolek. Zusammen mit Zenon Kowalowski schrieb Kocyba die Musik für „Porwania w Tiutiurlistanie“ (Entführungen in Tiutiurlistan). Abgesehen von Musik für Animationsfilme schrieb er auch für Theaterstücke, Filme für Erwachsene und Werbespots. Der Direktor des Zeichentrickstudios in Bielsko-Biała, Zdzislaw Kudla, betonte die Rolle von Kocybas’ schlesischer Herkunft: „Es ist kein Zufall, dass Tadeusz so einfach die Groteske einsetzte. Es kam aus seinem „Schlesiertum“, das er in seiner Energie, seinen Witzen und Umfangsformen behielt, sogar in der Musik, in der manchmal Elemente aus der schlesischen Musiktradition erklangen.“ Tadeusz Kocyba starb am 27. März 2007 in Bielsko-Biała, wo er begraben wurde.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych