Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Edmund Kokot

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Edmund Kokot Urodził się 30 października 1908 roku w Suchej Górze w powiecie tarnogórskim jako jeden z jedenaściorga dzieci w rodzinie. Ukończywszy szkołę podstawową podjął pracę biurową w Spółce Brackiej, gdzie doszedł do stanowiska księgowego. W okresie służby wojskowej uzyskał awans na podoficera. Ożeniwszy się, przeniósł się do Bielszowic w Rudzie Śląskiej, gdzie pracował w administracji szpitala. W czasie II wojny światowej wstąpił do organizacji konspiracyjnej - Związku Walki Zbrojnej, który w późniejszym czasie został przemianowany na Armię Krajową. Pełnił funkcję szefa jednej z piątek, organizacji ZWZ w Bielszowicach i prawdopodobnie był komendantem bielszowickim. Zajmował się kolportacją prasy podziemnej m.in. „Białego Orła” i „Świtu”. W celu uniknięcia podejrzeń i zamaskowania swoich działań, wstąpił do SA czyli Sturmabteilung, które było głównym narzędziem terroru NSDAP w walce z bojówkami. Od tej pory mógł uprzedzać Polaków o zamiarach gestapo. Jesienią 1941 roku został aresztowany i razem z innymi członkami organizacji osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Poddawany dotkliwym torturom nikogo nie zdradził. Przed śmiercią patrzył na egzekucje Antoniego Tiałowskiego, Ignacego Nowaka i Joachima Achtelika. 12 lutego 1942 roku, jako ostatni z czterech bojowników rudzkich, został publicznie powieszony na kasztanowcu przed bielszowicką kopalnią. W miejscu tej egzekucji stanął pomnik poświęcony bohaterom pomordowanym w walce o Polskę. Edmund Kokot jest patronem głównej ulicy w Bielszowicach.

 

 

 

Edmund Kokot was born on 30 October 1908 in Sucha Góra, in the district of Tarnowskie Góry, as one of eleven children. After primary school he started office work in Spółka Bracka (an Upper-Silesian trust fund), where he reached the position of the accountant. During his military service he was promoted to the rank of non-commissioned officer. After his marriage he moved to Bielszowice in Ruda Śląska, where he worked in the hospital administration. During World War II he joined an underground organisation – Związek Walki Zbrojnej (Union of Armed Struggle), later renamed Armia Krajowa (Home Army). He was the chief of one of the fives in the UAS organisation in Bielszowice and was probably the commandant of Bielszowice. He distributed underground press, such as Biały Orzeł and Świt. In order to avoid suspicions and conceal his activity, he joined the SA – Sturmabteilung, NSDAP’s main instrument of terror in fighting the hit squads. From that moment he could warn the Poles about the Gestapo’s plans. In the autumn of 1941, he was arrested and put in prison in Mysłowice together with other members of the organisation. Despite being subjected to cruel tortures he did not betray anybody. Before his death he watched the executions of Antoni Tiałowski, Ignacy Nowak and Joachim Achtelik. On 12 February 1942, as the last of the four Ruda fighters, he was publicly hanged on the chestnut tree in front of the colliery in Bielszowice. A monument commemorating the heroes murdered for their fight for the Polish independence was erected in that place. The main street in Bielszowice bears the name of Edmund Kokot.

       

 

Edmund Kokot wurde am 30. Oktober 1908 in Sucha Góra, Landkreis Tarnowo, als eines von elf Kindern seiner Familie geboren. Nach dem Abschluss der Grundschule begann er eine Bürotätigkeit in der Spółka Bracka, wo er einen Buchhalterposten bekam. In der Zeit seines Militärdienstes wurde er zum Unteroffizier befördert. Nach seiner Trauung zog er sich nach Bielszowice in Ruda Śląska zurück, wo er in der Verwaltung des Krankenhauses arbeitete. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde er Mitglied der Untergrundorganisation Veband des Bewaffneten Kampfs (Związek Walki Zbrojnej), die sich später in Polnische Heimatarmee (Armia Krajowa) umwandelte. Er war Leiter einer der fünf ZWZ-Organisationen in Bielszowice und war wahrscheinlich auch Kommandant von Bielszowice. Er war am Pressevertrieb im Untergrund beteiligt, u.a. für die Untergrundzeitungen „Biały Orzeł“ (Weißer Adler) und „Świt“ (Tagesanbrach). Um keinen Verdacht auf sich zu ziehen und seine Tätigkeit zu verdecken, trat er der Sturmabteilung bei, die das wichtigste Terrorinstrument der NSDAP bei der Bekämpfung von Untergrundkampftruppen war. Als Mitglied der Sturmabteilung konnte er den polnischen Untergrund über die Absichten der Gestapo unterrichten. Im Herbst 1941 wurde er verhaftet und zusammen mit anderen Mitgliedern der Organisation im Gefängnis in Mysłowice festgesetzt. Obwohl schwer gefoltert verriet er niemanden.Vor seinem Tod war er Zeuge der Hinrichtungen von Antoni Tiałowski, Ignacy Nowak und Joachim Achtelik. Am 12. Februar 1942 wurde er als der letzte der vier Rudaer Kämpfer öffentlich am Kastanienbaum vor Bielszowices Mine gehängt. An der Stelle seiner Hinrichtung wurde ein Denkmal für die Helden im Kampf um ein freies Polen errichtet. Edmund Kokot ist der Namenspatron der Hauptstraße in Bielszowice.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych