Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Augustyn Kozioł

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Augustyn Kozioł urodził się 4 sierpnia1902 roku w Rudzie. Z zawodu był elektrykiem. Pracując w zawodzie równocześnie kształcił się w Konserwatorium Muzycznym w Zabrzu. W latach 1920-26 odbył kurs kapelmistrza u Cieplika, również w Zabrzu. Zawodowo pracował jako elektryk w kopalni „Bran -denburg”, w której od 1926 roku prowadził orkiestrę dętą założoną w 1922 r. W Latach 1927-1939 dodatkowo dyrygował chórami „Dzwon” i „Lutnia”. Dyrygowana przez niego orkiestra zdobyła uznanie już w latach trzydziestych, kiedy górnicy zadeklarowali na jej utrzymanie stałą miesięczną składkę z zarobku. Po drugiej wojnie światowej tradycję kontynuowano, potrącając każdemu pracownikowi 0,5 procenta z zarobku. Największe osiągnięcia orkiestra pod batutą Augustyna Kozioła odniosła po II wojnie światowej. Już w 1948 roku zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Górniczych, przez co uzyskała miano Reprezentacyjnej Orkiestry Ministerstwa Górnictwa. Orkiestra zebrała wiele nagród regionalnych
i ogólnopolskich. Augustyn Kozioł był także kompozytorem. Za długoletnią pracę i duże zasługi dla krzewienia muzyki był wielokrotnie odznaczany. Augustyn Kozioł zmarł 2 października 1984 roku, a od 2001 roku w parku jego imienia odbywa się Festiwal Orkiestr Dętych pamięci Augustyna Kozioła.

 

 

 

Augustyn Kozioł was born on 4 August 1902 in Ruda. He worked as an electrician, which was his profession by education, and simultaneously received musical education at the Music Conservatory in Zabrze. In the years 1920-26, also in Zabrze, he took a bandmaster's course under Cieplik. He worked as an electrician in the Brandenburg colliery, in which since 1926 he conducted a brass band, established in 1922. In the years 1927-1939 he conducted additionally the Dzwon and Lutnia choirs. The orchestra which he conducted gained recognition already in the 1930s, when the miners declared a constant monthly contribution from their salaries to maintain it. This tradition was continued after World War II and a 0.5% of each miner’s salary went to the upkeeping of the orchestra. The orchestra’s greatest achievements with Augustyn Kozioł as its conductor took place after World War II. Already in 1948 it won the first place in the National Review of Miners' Music Bands, which earned it the title of the Representational Orchestra of the Ministry of Mining. The orchestra won many regional and national prizes. Augustyn Kozioł was also a composer. He received many honours for his work and deserts in propagating music. Augustyn Kozioł died on 2 October 1984, and since 2001 in the park named after him the Augustyn Kozioł Brass Bands Festival takes place.

       

 

Augustyn Kozioł ist am 08.04.1902 in Ruda geboren. Von Beruf war er Elektriker. Neben der beruflichen Arbeit studierte er an der Musikhochschule (Konserwatorium Muzyczne) in Zabrze. In den Jahren 1920-1926 absolvierte er den Kapellmeisterkurs bei Cieplik in Zabrze. Beruflich arbeitete er als Elektriker im Bergwerk „Brandenburg“, in dem er im Jahr 1926 die 1922 gegründe Blaskapelle übernahm. In den Jahren 1927-1939 leitete er zusätzlich noch die Chöre „Dzwon“ und „Lutnia“. Das von ihm dirigierte Orchester genoss schon in den 30er-Jahren Ansehen, als die Bergwerksarbeiter zu einem festen monatlichen Beitrag zugunsten Orchester verpfichteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Tradition fortgesetzt, in Form eines von jedem Mitarbeiter bezahlten geregelten Beitrages von 0,5 Prozent des Lohnes. Die größten Erfolge genoss das Orchester unter der Leitung von Augustyn Kozioł nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch den Gewinn des ersten Preises des gesamtpolnischen Bergwerksorchesterwettbewerbs im Jahr 1948 erhielten sie den Titel des Repräsetationsorchesters des Ministeriums für Bergbau. Das Orchester erhielt viele regionale und gesamtpolnische Auszeichnungen. Augustyn Kozioł war auch Komponist. Für seine langjährige Arbeit und seinen großen Beitrag zur Förderung der Musik wurde er mehrfach ausgezeichnet. Augustyn Kozioł starb 02.10.1984. Seit 2001 findet in dem nach ihm benannten Park regelmaßig ein Festival mit Blasorchestern zum Andenken an Augustyn Kozioł statt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych