Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Paweł Kozubek

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

 

Paweł Kozubek – przydomek Profesor urodził się 17 czerwca 1905 r. w Halembie, prawdopodobnie przy ulicy Młyńskiej. O jego dzieciństwie i życiu prywatnym nie wiadomo za wiele. Ukończył szkołę ludową w Bykowinie, gdzie prowadził działalność plebiscytową i należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Był jednym z siedemnaściorga dzieci w rodzinie i z powodu trudnej sytuacji materialnej, po skończeniu szkoły podjął się pracy zarobkowej. Równocześnie uczęszczał na dwuletnie kursy dokształcające. W 1927 r. na kursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Katowicach zdobył stopień pomocnika instruktora, a w 1932 r. uprawnienia instruktora lekkoatletyki. Pasjonował się lekkoatletyką i uprawiał skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem. Jako pierwszy Polak przekroczył odległość 50 m w rzucie młotem. Po wojnie doprowadził do reaktywacji Amatorskiego Klubu Sportowego w Chorzowie i pracował w nim jako instruktor i działacz sportowy. Swój talent pedagogiczny wykorzystał zdobywając w 1947 r. stopień trenera II klasy państwowej i doprowadzając konkurencję rzutu młotem do światowego poziomu. Wśród jego wychowanków był m.in. Tadeusz Rut, mistrz Europy z 1958 roku i brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rzymie. Swój przydomek Profesor zawdzięczał swoim publikacjom poświęconym teorii rzutu młotem. Były to m.in. Precyzja zamachów i wejście w obrót decydują o wynikach w młocie z 1958 r. i Młot z 1959 r. w czasopiśmie Lekka Atletyka. Zmarł 29 września 1961 roku. Miejsce jego śmierci do dziś budzi kontrowersje. Różne wersje podają Katowice Ligotę, Katowice Bogucice lub Chorzów. W Chorzowie co roku odbywa się memoriał lekkoatletyczny im. Pawła Kozubka.

 

 

 

 

Paweł Kozubek – ”Professor” He was born on 17 June 1905 in Halemba, probably in ul. Młyńska. There is not much information about his childhood and private life. He finished the community school in Bykowina, where he was engaged in plebiscite activities and was a member of the Polish Youth Association. He had 16 siblings and because of the difficult financial situation he started working after finishing school. At the same time he attended two-year supplementary educational courses. In 1927, thanks to the courses organised by Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (The Provincial Physical Education and Military Preparation Office) in Katowice, he became a qualified assistant instructor, in 1932 he got qualified as athletics instructor. He was passionate about athletics – he was a pole vaulter, shot putter, he threw the discus and the javelin. He was the first Pole to reach over 50 metres in hammer throw. After the war, his efforts led to the reactivation of Amateur Sports Club in Chorzów, where he worked as an instructor and a sports activist. He proved his pedagogical talent by becoming, in 1947, a qualified assistant coach and bringing the hammer throw to the world-class level. One of his charges was Tadeusz Rut, the 1958 European champion and bronze medallist at the Summer Olympics in Rome. He was nicknamed ”Professor” because of his publications on hammer throw theory. He wrote, among others: „Precyzja zamachów i wejście w obrót decydują o wynikach w młocie” (”The precision of swings and entry into the turns determine hammer throw results”), published in 1958, and ”Młot” (”Hammer”), published in 1959 in the Lekka Atletyka (”Athletics”) magazine. He died on 29 September 1961. The place of his death is still a subject of controversy. Different sources indicate as the place of his death the districts of Ligota or Bogucice in Katowice, or Chorzów. The Paweł Kozubek Athletics Memorial Meeting is held annually in Chorzów.

       

 

Paweł Kozubek - Spitzname „Professor”. Er ist am 17. Juni 1905 in Halemba geboren, wahrscheinlich in der Młyńska-Straße. Über seine Kindheit und sein Privatleben weiß man nicht so viel. Er schloss die Volksschule in Bykowinia ab, wo er Plebiszitaktivitäten führte und zum Verband der Polnischen Jugend (Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej) gehörte. Er war eines von 17 Kindern der Familie und begann wegen der schwierigen finanziellen Situation nach dem Schulabschluss, Geld zu verdienen. Gleichzeitig nahm er an einem zweijährigen Bildungskurs teil. Im Jahre 1927 erlangte er den Grad des Instrukteursassistenten im Woiwodschaftsbüro für Leibeserziehung und Militärische Ausbildung in Katowice organisieter Kurse und im Jahre 1932 die Zulassung als Kursleiter für Leichtathletik. Seine Leidenschaft war die Leichtathletik. Er betrieb Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf. Als erster Pole übertraf er die Entfernung von 50 Metern im Hammerwurf. Nach dem Krieg reaktivierte er den Amateursportverein in Chorzów und arbeitete dort als Instrukteur und Trainer. Sein pädagogisches Talent führte ihn 1947 zur Erlangung des staatlichen Grades Trainer-Klasse II. Kozubek brachte den Hammerwurf zum Weltklasse-Niveau. Seine Studenten waren unter anderem Tadeusz Ruth, Europameister im Jahr 1958 und Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rom. Seinen Spitznamen „der Professor“ verdankte Kozubek seinen Publikationen zur Theorie des Hammerwurfs. Dazu gehörten: „Die Präzision von Angriffen und der Eintritt in die Drehung bestimmen das Ergebnis des Hammers“ von 1958 und „Der Hammer“ in der Zeitschrift Leichtathletik von 1959. Er starb am 29. September 1961. Der Ort seines Todes erregt immer noch Kontroversen. Es könnten Katowice-Ligota, Katowice-Bogucice und Chorzów sein. In Chorzow gibt es jedes Jahr einen Gedächtnis-Leichtathletikwettkampf, der seinen Namen trägt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych