Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Ks. Paweł Lex

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Ks. Paweł Lex Urodził się 15 lipca 1869 roku w Sułkowie koło Głubczyc. Po ukończeniu szkoły ludowej w Baborowie kontynuował naukę w gimnazjum w Głubczycach, gdzie zdał maturę. Pierwszą pracą, jakiej się podjął było doręczanie poczty w Orzeszu. Swoje wykształcenie w kierunku kapłaństwa rozpoczął w 1896 r. studiami teologicznymi w Monachium, które kontynuował na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym okresie związał się z polskim ruchem narodowym. Był członkiem Kółka Polskiego. Zaangażował się w działalność Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, którego był wiceprezesem i bibliotekarzem. 23 czerwca 1900 r. we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie. Posługę kapłańską zaczął jako wikariusz w parafiach Bożego Ciała w Kończycach i Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. 6 października 1903 r. powierzono mu opiekę nad kościołem Matki Boskiej Różańcowej w Halembie, gdzie wybudował probostwo i zabezpieczył kościół oraz część mieszkalną. W 1907 r. objął funkcję proboszcza halembskiej parafii. Nie pozostawał obojętny na wydarzenia polityczne, czego dowodem było pełnienie funkcji oficera Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz uczestnictwo w I i III powstaniu. Był również zaangażowany w sprawy społeczne. Był prezesem oraz działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Spopularyzował grę w tenisa stołowego w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Dzięki niemu powstały podwaliny Klubu Sportowego „Gwiazda” w Halembie. W 1923 r. doprowadził do połączenia halembskiej parafii Matki Boskiej Różańcowej ze Starą Kuźnią. Na swojej drodze duszpasterza pełnił funkcje wicedziekana, dziekana dekanatu królewsko-huckiego i dziekana dekanatu kochłowickiego. Został odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Orderem Polonia Restituta. Otrzymał również odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia et Pontifice”. Zmarł 3 listopada 1937 roku w Halembie, gdzie został pochowany. Został wybrany patronem jednej z ulic Rudy Śląskiej.

 

 

 

 

Fr. Paweł Lex He was born on 15 July 1869 in Sułków near Głubczyce. After the community school in Baborowo, he continued his education in a secondary school in Głubczyce where he passed his A-levels. His first job was being a postman in Orzesze. His education to priesthood started in 1896 in Munich where he studied theology. Then, he continued his studies at the Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. During his studies he joined the Polish national movement. He was a member of Kółko Polskie (The Polish Circle). He got involved in the activities of Towarzystwo Akademików Górnoślązaków (The Upper Silesia Academics Society), of which he was the head and the librarian. He was ordained a priest on 23 June 1900 in Wrocław. He started his ministering as an assistant curate in the Corpus Christi Parish in Kończyce and Holy Trinity Parish in Kochłowice. On 6 October 1903, he was entrusted with the task of taking care of Our Lady of the Rosary Church in Halemba, where a presbytery was built and church with residential part were secured. In 1907, he became the parish priest in Halemba. He was not indifferent to political events - he expressed it by being an officer of Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (The Polish Military Organization of Upper Silesia) and taking part in the 1st and the 3rd Silesian Uprisings. He was also engaged in social issues. He was the head and activist of the Polish Red Cross. He popularised table tennis in the Polish Youth Association. He laid the foundations of the Gwiazda Sports Club in Halemba. In 1923, his efforts led to joining Our Lady of the Rosary Parish with Stara Kuźnia. On his pastoral path, he was a vice-dean and dean of Królewska Huta deanery and a dean of Kochłowice deanery. He was awarded the Cross on the Silesian Ribbon of Valour and Merit and the Order of Polonia Restituta. He was awarded also the Pro Ecclesia et Pontifice medal. He died on 3 November 1937 in Halemba and was buried there. A street in Ruda Śląska was named after him.

       

 

Der Priester Paweł Lex ist am 15. Juli 1869 in Sułków bei Głubczyce geboren. Nach dem Abschluss der Grundschule in Baborowo lernte er im Gymnasium in Głubczyce weiter, wo er sein Abitur machte. Die erste Arbeit, die er verrichtete, war die der Postzustellung in Orzesze. Seine Priesterausbildung begann er im Jahre 1896 mit dem Theologiestudium in München, das er an der Fakultät für Theologie der Katholischen Universität in Wrocław weiterführte. In der gleichen Zeit verband er sich mit der polnischen Nationalbewegung. Er war Mitglied des Polnischen Vereins. Er war in der Gesellschaft der Oberschlesischen Akademiemitglieder (Towarzystwa Akademików Górnoślązaków) engagiert, wo er als Vice-Vorsitzender und Bibliothekar beteiligt war. Am 23. Juni 1900 wurde er in Wrocław zum Priester geweiht. Er begann seinen priesterlichen Dienst als Vikar in der Pfarrei Corpus Christi in Kończyce und der Dreifaltigkeitspfarrei in Kochłowice. Am 6. Oktober 1903 wurde ihm die Kirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Halemba anvertraut, wo er ein neues Pfarrhaus errichtete und sicherte die Kirche und das Wohnteil. 1907 wurde er zum Pfarrer der Pfarrei Halembas ernannt. Angesichts der politischen Ereignisse war Lex nicht gleichmütig. Er war Offizier der Polnischen Militärorganisation Oberschlesiens (Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska) und nahm am Ersten und Dritten Schlesichen Aufstand teil. Paweł Lex war auch ein sozial engagierter Mensch, ein Beweiss dafür kann sein Vorsitz und Wirken im Polnischen Roten Kreuz sein. Er popularisierte das Tischtennisspiel im Polnischen Jugendverein. Dank ihm wurde das Fundament für den Sportverein „Gwiazda“ in Halemba gelegt. Im Jahre 1923 führte er die Pfarrei Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz zur Fusion mit der Gemeide in Stara Kuźnia. Auf seinem priesterlichen Weg arbeitete er als Vize-Dekan, als Dekan des Dekanats von Królewiec-Huta und als Dekan des Dekanats von Kochłowice. Er wurde mit dem „Kreuz auf dem Schlesischen Band der Tapferkeit und des Muts“ und dem Orden „Polonia Restituta“ ausgezeichnet. Außerdem erhielt er die päpstliche Auszeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice“. Er starb am 3. November 1937 in Halemba, wo er begraben wurde. Er ist Namenspatron einer der Straßen von Ruda Śląska.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych