Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Antoni May

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Antoni May urodził się 31 maja 1761 roku w Rudzie. Jako nastolatek wyjechał do Krakowa, gdzie w drukarni Ignacego Grebla podjął pracę drukarza. Po śmierci właściciela, został wspólnikiem jego syna Antoniego Grebla, z którym dalej prowadził drukarnię. Założył wypożyczalnię książek (ok. 600 dzieł i czasopism), czytelnię zwaną Gabinet do Czytania Otwartego, która była jedną z pierwszych w mieście. W 1792 roku kupił drukarnię Stanisława Stachowicza na Floriańskiej 18, gdzie utworzył redakcję i drukarnię Gazety Krakowskiej, w której przez jakiś czas pełnił funkcję redaktora naczelnego. Oprócz niej wydawał Monitor Różnych Ciekawości oraz Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Krakowskiej. Drukował też kalendarze i literaturę piękną. Założył księgarnie przy ulicy Floriańskiej 26 i Floriańskiej 15 (kamienica Pod Wiewiórką). Był nowoczesnym księgarzem o dużym zmyśle organizacyjnym. Do reklamy wykorzystywał ulotki i katalogi. W skład jego zbiorów wchodziły dzieła społeczno-polityczne i naukowe. Oprócz gazet polskich sprowadzał też w językach francuskim, niemieckim i angielskim. Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej zaangażował się w działalność polityczną. W sztabie Kościuszki kierował propagandą. Drukował i kolportował broszury polityczne i zarządzenia władz powstańczych. Przyjaźnił się z Hugo Kołłątajem. Do dziś zachowała się korespondencja, w której May w zaszyfrowany sposób informował przebywającego w więzieniu Kołłątaja o nowinach politycznych. Antoni May zmarł 6 grudnia 1831 roku w Krakowie. Jego nazwiskiem nazwano jedną z ulic w Rudzie Śląskiej.
 

 

 

 

Antoni May Born on 31 May 1761 in Ruda. As an adolescent he moved to Cracow where he took a job as a printer in Ignacy Grebel’s printing shop. After the owner’s death he became the partner of his son Antoni Grebel, with whom he continued to run the printing shop. He set up a library (around 600 books and periodicals) and a reading room known as Gabinet do Czytania Otwartego (The Open Reading Room), which was one of the first in the city. In 1792, he bought Stanisław Stachowicz’s printing shop, situated in ul. Floriańska 18, where he set up the editorial office and printing room of the Gazeta Krakowska newspaper, of which he was the editor-in-chief for some time. Besides the paper he also published two other periodicals, Monitor Różnych Ciekawości and Dziennik Rządowy Rzeczypospolitej Krakowskiej. He also printed calendars and belles-lettres. He set up the bookshops in ul. Floriańska 26 and ul. Floriańska 15 (Pod Wiewiórką – The Squirrel tenement house). He was a modern bookseller with a good sense of organisation. He used leaflets and catalogues for the purposes of advertising. His collection included books on social, political, and scientific subjects. Besides Polish newspapers he also imported French, German, and English periodicals. During the Kościuszko Uprising he got involved in political activity. He was responsible for propaganda in Kościuszko’s staff. He printed and distributed political brochures and the directives of the insurgent authorities. He was a friend of Hugo Kołłątaj. Letters have survived in which May informes the imprisoned Kołłątaj, in code, of political news. Antoni May died on 6 December 1831 in Cracow. One of the streets in Ruda Śląska was named after him.

       

 

Antoni May ist am 31. Mai 1761 in Ruda geboren. Als Jugendlicher zog er nach Kraków, wo er eine Stelle als Drucker bei der Druckerei von Ignacy Grebla annahm. Nach dem Tod des Besitzers wurde er der Geschäftspartner des Besitzerssohnes Antoni Grebla, mit dem er die Druckerei weiterführte. May gründete eine Leihbibliothek (ca. 600 Werke und Zeitschriften) und einen Leseraum namens „Raum zum offenen Lesen“, der einer der ersten in der Stadt war. Im Jahre 1792 kaufte er die Druckerei von Stanisław Stachowicz an der Floriańska-Straße 18, wo er die Redaktion und Druckerei der „Gazeta Krakowska“ (Krakauer Zeitung) gründete und für einige Zeit die Funktion des Chefredakteurs übernahm. Außer der Gazeta Krakowska brachte er auch den „Monitor Różnych Ciekawości“ (Amtsblatt der vielen Merkwürdigkeiten) und den Dziennik Rządowy „Rzeczypospolitej Krakowskiej“ (Regierungszeitung der Krakauer Republik) heraus. Er druckte auch Kalender und Belletristik. Antoni May gründete auch Buchhandlungen an der Floriańska-Straße 26 und der Floriańska-Straße 15 (Altbau unter dem Eichhörnchen). Er war ein moderner Buchhändler mit einem hohen Sinn für Organisation. Für Werbung benutzte er Flyer und Kataloge. Seine Buchsammlungen enthielten gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Werke. Neben polnischen Zeitungen importierte er auch französische, deutsche und englische Zeitschriften. Während des Kościuszko-Aufstands engagierte er sich im politischen Wirken. Im Stab des Kosciuszko leitete May die Propaganda. Er druckte politische Broschüren und Anweisungen der Aufstandsbehörden. Er war mit Hugo Kołłątaj befreundet. Bis zum heutigen Tag ist die Korrespondenz erhalten, in der May den Gefängnisinsassen Kołłątaj in verschlüsselter Weise über politische Neuigkeiten informierte. Antoni May starb am 6. Dezember 1831 in Kraków. Er ist Namenspatron einer der Straßen in Ruda Śląska.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych