Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Ignacy Nowak

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Ignacy Nowak urodził się 30 lipca 1906 roku w Goduli. Ukończył niemiecką szkołę podstawową. Z powodów finansowych nie mógł studiować wymarzonej teologii i w wieku 15 lat podjął pracę w kopalni „Karol” w Orzegowie. Tam pracował jako maszynista kolejowy. Był zaangażowany, jako aktor i reżyser, w działalność kółka teatralnego oraz pełnił funkcję przewodniczącego Koła Związku Młodzieży Polskiej. Po wybuchu II wojny światowej został ewakuowany do Imielina, jednak szybko powrócił na Śląsk, gdzie odmówił podpisania volkslisty. W 1940 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Zbrojnej, w której pełnił funkcję zastępcy komendanta placówki Godula. W nocy z 14 na 15 listopada 1941 roku wraz z Antonim Tiałowskim i 450 członkami POZ został aresztowany, przewieziony do mysłowickiego więzienia i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 12 lutego 1942 roku w Goduli, gdzie razem z Antonim Tiałowskim został publicznie powieszony. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Niech żyje Polska”. Pośmiertnie został odznaczony orderem „Polonia Restituta”, a jego nazwiskiem nazwano jedną z ulic Goduli.

 

 

 

 

Ignacy Nowak was born on 30 July 1906 in Godula. He finished German elementary school. Because of financial reasons he could not study theology, which was his dream, and at the age of 15, he started working in the Karol mine in Orzegów. He worked there as an engine driver. He was involved, as an actor and director, in theatrical club activities and was a chairman of Koło Związku Młodzieży Polskiej (The Polish Youth Union Club). After the outbreak of World War II, he was evacuated to Imielin, but quickly came back to Silesia where he refused to sign the Deutsche Volksliste. In 1940, he joined Polska Organizacja Zbrojna (Polish Armed Organisation – PAO) where he was a deputy chief of the Godula post. In the night from 14 to 15 November 1941, he was arrested with Antoni Tiałowski and 450 other members of PAO and transported to the prison in Mysłowice. He was sentenced to death. He was publicly hanged on 12 February 1942 in Godula, together with Antoni Tiałowski. His last words were: ”Long live Poland !” He was decorated posthumously with the Order of Polonia Restituta, and one of the streets in Godula was named after him.

       

 

Ignacy Nowak wurde am 30. Juli 1906 in Godula geboren. Er besuchte eine deutsche Grundschule. Aus finanziellen Gründen konnte er nicht anfangen, sein Traumfach Theologie zu studieren und begann mit 15 Jahren, im Bergwerk „Karol“ in Orzegów zu arbeiten. Dort arbeitete er als Lokführer. Nowak engagierte sich als Schauspieler und Regisseur in einer Theatergruppe und hatte die Funktion eines Kreisvorsitzenden des Polnischen Jugendverbandes (Związek Młodzieży Polskiej). Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er nach Imielin evakuiert, kam aber bald nach Schlesien zurück, wo er sich weigerte, die Volksliste zu unterschreiben. Im Jahr 1940 trat Ignacy Nowak der Polnische Streitorganisation (Polska Organizacja Zbrojna) bei, wo er als stellvertretender Kommandant der Filiale Godula tätig war. In der Nacht vom 14. zum 15. November 1941 wurde er gemeinsam mit Antoni Tiałowski und 450 Mitgliedern der Polska Organizacja Zbrojna verhaftet und in das Gefängnis in Mysłowice gebracht. Er wurde zum Tode verurteilt und am 12. Februar 1942 in Godula gemeinsam mit Antoni Tiałowski öffentlich gehängt. Seine letzten Worte lauteten: „Es lebe Polen“. Ignacy Nowak wurde posthum mit dem Orden „Polonia Restituta“ ausgezeichnet. Er ist Namepatron einer der Straßen in Godula.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych