Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Biskup Wilhelm Pluta

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Biskup Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach. Był jednym z dziewięciorga dzieci w pobożnej górniczej rodzinie. W 1929 roku ukończył Gimnazjum Klasyczne w Katowicach, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej w Krakowie, studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 24 czerwca 1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie, po których objął posadę katechety w szkołach średnich w Bielsku.
Po wybuchu II wojny światowej został skierowany do rodzinnej parafii Świętej Trójcy w Kochłowicach, gdzie pełnił funkcję wikariusza. Następnymi placówkami, w których ks. Pluta kontynuował pracę duszpasterza były parafie w Chorzowie, Leszczynach, Nowej Wsi-Wirku, Koszęcinie, Lublińcu, Katowicach-Załężu. Podczas pracy w koszęcińskiej parafii otrzymał tytuł doktora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go administratorem apostolskim i wikariuszem kapitularnym ordynariatu gorzowskiego. Święcenia biskupie otrzymał 7 września 1958 roku z rąk prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Był przewodniczącym Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Uczestniczył w soborze watykańskim II. Od 28 czerwca 1972 roku pełnił funkcję Biskupa diecezjalnego nowo założonej Diecezji Gorzowskiej. Pracę naukową (opublikował 18 książek) godził z troską o wiernych. Interesował się problemami małżeństwa i rodziny, czego dowodem jest stworzenie w Polsce duszpasterstwa rodzin. Zginął tragicznie 22 stycznia 1986 roku w wypadku samochodowym pod Krosnem Odrzańskim. Jego imieniem nazwano skwer przed kościołem Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach.

 

 

 

 

Bishop Wilhelm Pluta. He was born on 9 January 1910 in Kochłowice. He was one of the nine children in a devout miner’s family. In 1929, he finished a classics secondary school in Katowice, entered the Higher Theological Seminary of the Diocese of Silesia and was a student of the Faculty of Theology at Jagiellonian University. He was ordained on 24 June 1934 and became a catechist in secondary schools in Bielsko. After the outbreak of World War II he was assigned to his home parish, Holy Trinity in Kochłowice, where he worked as an assistant curate. Subsequently, he ministered to parishes in Chorzów, Leszczyny, Nowa Wieś-Wirek, Koszęcin, Lubliniec, Katowice-Załęże. During his work in the parish in Koszęcin he obtained the Doctor’s title at the Faculty of Theology of the Jagiellonian University in Cracow. On 4 July 1958, the Pope Pius XII made him an Apostolic Administrator and vicar capitular of the Gorzów ordinariate. He was ordained a bishop on 7 September 1958 by the Primate of Poland, Stefan Wyszyński. He was the President of the Polish Episcopal Conference for the Pastoral Care of Marriages and Families. He participated in the Second Vatican Council. Since 28 June 1972 he was the diocesan bishop of the newly created Diocese of Gorzów. He combined academic work (he published 18 books) with pastoral care of the faithful. He took an interest in the questions of marriage and family, which found its expression in the Polish pastoral care of families which he started. He was killed in a road accident near Krosno Odrzańskie on 22 January 1986. The square in front of Our Lady of Lourdes church in Kochłowice bears his name.

       

 

Bischof Wilhelm Pluta. Er ist am 09. Januar1910 in Kochłowice geboren. Er war eines von neun Kindern in einer religiösen Bergbaufamilie. Im Jahr 1929 schloss er das Klassische Gymnasium in Katowice ab, trat in Krakau in das Priesterseminar der Diözese Schlesien ein und studierte an der Fakultät für Theologie der Jagiellonen-Universität Krakau. Am 24. Juni 1934 empfing er die Priesterweihe, danach trat er eine Stelle als Katechet in den Gymnasien in Bielsko-Biała an. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er in seine Heimatgemeinde Zur Heiligen Dreifaltigkeit in Kochłowice versetzt, in der er als Vikar arbeitete. Die nächsten Gemeinden, in denen Pater Pluta diente, waren Pfarreien in Chorzów, Leszczyny, Nowa Wieś-Wirek, Koszęcin, Lubliniec und Katowice-Załęże. Während der Zeit in einer Gemeinde in Koszęcin wurde er durch die Theologische Fakultät der Jagiellonen-Universität in Krakau zum Doktor erhoben. Am 04. Juli 1958 ernannte ihn Papst Pius XII. zum Apostolischen Administrator und Kapitualarvikar des Ordinariates Gorzów. Die Bischofsweihe empfing er am 07. September 1958 durch den polnischen Primas Stefan Wyszyński. Er war Vorsitzender der Bischöflichen Komission für Ehe und Familie. Er nahm am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Ab dem 28. Juni 1972 diente er als Diözesanbischof der neu gegründeten Diözese Gorzów. Seine wissenschaftliche Arbeit (er veröffentlichte 18 Bücher) brachte er mit Seelsorge für die Gläubigen in Einklang. Er interessierte sich für die Probleme von Ehe und Familie, ein Beweis dafür ist, dass er die polnische Familienseelsorge begründete. Er starb in einem tragischen Autounfall in der Nähe von Krosno am 22. Januar 1986. Nach ihm wurde der Platz vor der Kirche „Unserer Lieben Frau von Lourdes“ in Kochłowice benannt.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych