Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Profesor Błażej Roga

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Profesor Błażej Roga ojciec polskiej chemii węgla, człowiek wielkiego serca i umysłu. Urodził się 12 stycznia 1895r. w Bystrowicach w powiecie jarosławskim, zm. 03.09. 1977r. w Katowicach (tam pochowany). Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Współorganizator Politechniki Wrocławskiej i jej wykładowca, a także dr h.c. tej uczelni. Współorganizował również dział węgla w warszawskim Chemicznym Instytucie Badawczym. Współautor oryginalnej metody oznaczania zapłonu paliw stałych. Sławę międzynarodową zdobył autorskim opracowaniem sposobu oznaczania zdolności spiekania węgla (tzw. Roga indeks czyli Liczba Rogi), który to sposób od chwili odkrycia stosowano powszechnie w kraju i zagranicą. W roku 1932 metodę wzbogacania górnośląskiego koksu po raz pierwszy zastosował w koksowni „Walenty” w Rudzie Śląskiej, której w tymże roku został dyrektorem. Później piastował najwyższe stanowiska wszędzie tam, gdzie potrzebny był twórczy umysł dla odbudowy i rozbudowy branży koksochemicznej. Po przerwie spowodowanej działalnością przemysłową i okupacją (zaangażowany w warszawską konspirację) wraca do pracy naukowej realizowanej m. in. po sąsiedzku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – Biskupicach. Członek PAN, członek Komitetu Węglowego w Genewie i przewodniczący jednej z komisji tamże, a także członek stały Międzynarodowej Konferencji Węglowej (Coal Sciense). Z ogromną sympatią i ciepłem wspominał rudzian i Rudę Śląską, podkreślając zawsze, że tam urodziła się jedna z córek – Maria Roga – Skąpska bardzo utalentowana i ceniona artystka sztuk plastycznych.

 

 

 

 

Professor Błażej Roga, the father of the Polishchemistry of carbon, a big-heartedman of outstandingintellect. He was born on 12 January 1895 in Bystrowice in Jarosław district anddied on 3 September 1977 in Katowice, whichiswhere he was buried. He was a graduate of LvivUniversity,a co-organiser of Wrocław University of Technology and itsprofessor; from thisuniversity he alsoreceived the honoris causa doctorate. He alsoco-organisedthecoaldepartment in theChemicalResearchInstitute, Warsaw. He was a co-author of themethod of solid fuelcombustionspotting. He gainedinternationalrecognition for developing hisownmethod ofdetermining the cakingproperties of coal (the so-called Roga Index),whichsubsequentlywas widely applied in Poland and abroad. In 1932,he introduced for the firsttime the method of cokeenrichment in the Walentycoke plant in Ruda Śląska, of which he became the director in the same year.Later, he occupiedhighestpostswherevera creativemind was needed for thereconstruction and expansion of the cokechemistry business.After a breakdue to hisindustrialactivity and the time of theoccupation (he was involvedin Warsaw underground activities), he returned to scientificresearchwhich he conducted, amongothers, in the nearbyInstituteforChemical Processing of Coal in Zabrze-Biskupice. He was a member of PAN (PolishAcademy of Sciences), a member of the CoalCommittee of the EconomicCommission for Europe in Genevaand the chairman of one of itsboards, and a permanent memberof the International Coal Conference (Coal Science). It was with much fondness and warmththat he rememberedRuda Śląska and itsinhabitants, alwaysemphasising the factthat one of hisdaughters, the talented and highlyregardedfine artist Maria Roga-Skąpska, was born there.

       

 

Professor Blazej Roga, Vater der polnischen Kohlenstoffchemie, ein Mann von riesigem Herz und Verstand. Er wurde am 12.01.1895 in Bystrowice im Landkreis Jaroslawgeboren und ist am 03.09.1977 in Katowice gestorben, wo er auch begrabenist. Absolvent der Universität von Lemberg. Er war Mitinitiator und Hochschullehreran derTechnischen Universität Wroclawsowie Ehrendoktor dieser Universität. Erorganisierte die Abteilung Kohlenstoffchemie des Chemischen Forschungsinstituts in Warszawa mit. Er war Co-Entwickler des originalen Verfahrens zur Bestimmung der Zündungstemperatur fester Brennstoffe. BlazejRoga gelangte durch die Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Sinterfähigkeit von Kohle (sog. Roga-Index oder Rogas Anzahl), das seit seiner Entwicklung vielfach im In- und Ausland allgemeine Verwendung fand, zu internationalem Ruhm. Im Jahr 1932 verwendeteer zum ersten Malein Anreicherungsverfahrenfür oberschlesichen Koksin der Kokerei „Walenty“ in Ruda Slaska. Im selben Jahr wurde er Direktordieser Kokerei. Später bekleidete er höchsteÄmter, immer dort, wo man einen kreativen Kopf für den Wiederaufbau und die Entwicklung der Koksindustrie brauchte. Nach einer Pause durch Industrietätigkeit und Besatzung (er war in der Warschauer Verschwörungengagiert)kehrte er zur Forschungsarbeit zurück, die er unter anderem neben dem Institut für Chemische Kohleverarbeitung in Zabrze-Biskupicedurchführte. Er warMitglied der PAN (Polnische Akademie der Wissenschaften),des Kohle-Komitees in Genf und Vorsitzender einer der Kommissionen dieses Komitees, sowie Stammmitglied der Internationalen Kohlekonferenz (Coal Science). Mit großer Sympathie und Wärme erinnerte er sich an die Stadt Ruda Slaska und ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Er unterstrich immer, dass eine seiner Töchter, MariaRoga-Skapska,eine sehr talentierte und hoch angesehene bildende Künstlerin, dort geboren worden war.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych