Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Ks. Paweł Sigulla

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Ks. prałat Paweł Sigulla (proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w latach 1895-1933).Pochodził ze Śląska Opolskiego. Urodził się w Krzyżowej Dolinie 16 lutego 1869 roku. Miejscowość ta to maleńka wioska w byłym powiecie opolskim, która należy do oddalonego o 5 km kościoła parafialnego w Krasiejowie. Jego ojciec Jan był nauczycielem. Po śmierci swojej żony Emilii wyprowadził się wraz z siedmioletnim Pawłem do Bytkowa. Stamtąd młody Paweł uczęszczał do gimnazjum w Bytomiu i dnia 12 marca 1886 r. zdał maturę. Po studiach na wydziale teologicznym we Wrocławiu odbył obowiązkowy rok służby w wojsku, a następnie wstąpił do alumnatu wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1891 roku. Uroczystość prymicyjna miała miejsce w Lipinach, gdzie był proboszczem i zarazem dziekanem dekanatu mysłowickiego ks. J. Michalski, który wspierał go w czasie studiów. W parafii w Lipinach pozostał ks. Sigulla jako wikary do chwili przeniesienia go dn. 10 października 1893 r. w charakterze drugiego wikarego do Piekar. Tymczasem tworzyła się w Orzegowie nowa placówka duszpasterska wyodrębniająca się od kościoła św. Trójcy w Bytomiu. W 1895 r. wybudowano kościół, który nadal obsługiwany był przez księży z Bytomia. Dyrekcja zakładów Schaffgotsch chciała połączyć nową orzegowską parafię z Godulą. Dlatego, zwrócono się do biskupa wrocławskiego, z prośbą o wyznaczenie ks. Sigulli na nowego proboszcza Orzegowa. Władza duchowna zgodziła się na proponowaną kandydaturę i w dniu 24.09.1896 r. ks. Paweł Sigulla objął nowo erygowaną parafię. W pierwszych latach sam pracował w rozrastającej się parafii. Dopiero w 1906 r. przydzielono mu do pomocy wikarego w osobie ks. Pawła Pośpiecha. W 1923 r. ks. Sigulla został dziekanem nowego dekanatu rudzkiego. W dn. 15.X.1927 r. otrzymał nominację na radcę duchownego, a sześć lat później na szambelana papieskiego. Na jego własną prośbę przeniesiono go w dn. 1.X.1933 w stan spoczynku. Przeprowadził się do Rybnika i tam zmarł 1 maja1941 r.

 

 

 

 

Prelate Fr. Paweł Sigulla (the parish priest of Saint Michael the Archangel Parish from 1895 to 1933). He hailed from Opole Silesia. He was born on 16 February 1869 in Krzyżowa Dolina. It is a hamlet in the former Opole district, which belongs to the parish church In Krasiejów, five kilometres away. His father Jan was a teacher. After his wife Emilia’s death he moved with his seven-year-old son Paweł to Bytków. It is from there that the young Paweł attended the secondary school in Bytom and on 12 March 1886 he passed his A-levels. After his studies at the faculty of theology in Wrocław he served a year of compulsory military service, then entered a seminary in Wrocław. He was ordained a priest on 23 June 1891. He celebrated his first Mass in Lipiny, where Fr. J.Michalski, who supported Sigulla during his studies, was a parish priest and a dean of Mysłowice deanery. Fr. Sigulla stayed in the Lipiny parish as an assistant curate until he was sent as a second assistant curate to Piekary on 10 October 1893. In the meantime, a new parish, independent of Holy Trinity Church in Bytom, was being created in Orzegów. A church, built in 1895, was still in the care of the priests from Bytom. The board of Schaffgotsch plants wanted to merge the new Orzegów parish with Godula. That is why a request was submitted to the bishop of Wrocław to appoint Fr. Sigulla as the new parish priest of Orzegów. Church authorities granted the request and Fr. Sigulla took the office of the parish priest of the newly erected parish on 24 September 1896. At the beginning, Sigulla worked alone in a growing parish. Only in 1906 was he assigned an assistant curate, Fr. Paweł Pośpiech, to help him. In 1923, Father Sigulla became a dean of the new Ruda deanery. On 15 October 1927, he was appointed a spiritual advisor and six years later a papal chamberlain. He retired at his own request on 1 October 1933. He moved to Rybnik and died there on 1 October 1941.

       

 

Prälat Paweł Sigulla (in den Jahren 1895 bis 1933 Pfarrer der Erzengel-Michael-Pfarrei). Er kam aus dem Oppelner Schlesien. Er ist in Krzyżowa Dolina am 16. Februar 1869 geboren. Dieser Ort ist ein winziges Dorf im ehemaligen Kreis Opole, das zur rund fünf Kilometer entfernten Pfarrkirche in Krasiejów gehört. Sein Vater Jan war ein Lehrer. Nach dem Tod seiner Frau Emilia zog er zusammen mit dem siebenjährigen Paweł nach Bytków um. Von dort aus besuchte der junge Paweł ein Gymnasium in Bytom und am 12. März 1886 bestand er das Abitur. Nach dem Studium der Theologie in Wrocław leistete er ein verbindliches Dienstjahr in der Armee ab und trat dann in das Priesterseminar von Wrocław ein. Er empfing am 23. Juni 1891 die Priesterweihe und feierte seine Primiz in Lipiny, wo J. Michalski als Pfarrer und auch als Dekan des Dekanats von Mysłowice diente, der ihn während seines Studiums unterstützt hatte. Sigulla blieb in Lipinys Gemeinde, bis er am 10. Oktober 1893 nach Piekary versetzt wurde, wo er als zweiter Vikar arbeitete. In der Zwischenzeit wurde die neue, aus der Dreifaltigkeitskirche ausgegliederte Gemeinde in Orzegów gegründet. Im Jahr 1895 wurde die Kirche aufgebaut, die immer noch von den Priestern aus Bytom geleitet wurde. Die Verwaltung der Schaffgotschen Betriebe wollte die neue Pfarrei Orzegóws an Godulas Pfarrei anschließen. Deshalb richtete man an den Bischof von Wrocław die Bitte, Pater Sigulla zum neuen Pfarrer Orzegóws zu wählen. Die Macht des Klerus stimmte für den vorgeschlagenen Bewerber und am 24.09.1896 übernahm Sigulla die neu errichtete Pfarrei. In den ersten Jahren arbeitete er in der stark wachsenden Pfarrei allein. Erst im Jahre 1906 bekam er Unterstützung von Vikar Paweł Pośpiecha. Im Jahre 1923 wurde Sigulla Dekan des neuen Dekanats Ruda. Am 15. Oktober 1927 bekam er den Ruf an Geistlicher Rat und sechs Jahre später zum Päpstlichen Kammerherren. Auf eigenen Wunsch trat er am 1. November 1933 in den Ruhestand. Er zog nach Rybnik um und starb dort am 1. Mai 1941.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych