Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Maria Roga – Skąpska

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Maria Roga – Skąpska – artystka, absolwentka ASP w Krakowie. Urodziła się 15 grudnia 1932 r. w Rudzie (dziś dzielnica Rudy Śląskiej). Po uzyskaniu dyplomu na wydziale grafiki ASP w Krakowie poświęciła się malarstwu i grafice. Po ślubie z Jerzym Skąpskim małżonkowie artystyczny talent skierowali ku witrażownictwu. Część dzieł jest ich wspólnego autorstwa, ale tworzyli też indywidualnie. Witraże pani Marii spotkać można w kościołach całej Polski, od Gdyni i Świnoujścia na północy kraju, poprzez Warszawę w centrum, a na Bystrej (k. Bielska), Ustroniu i Wiśle kończąc. Największy (gabarytowo) witraż artystki można podziwiać w kościele Ducha Świętego w Chorzowie, zaś w Rudzie Śląskiej – w mieście swych narodzin – pozostawiła artystyczne pamiątki w świątyni pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w dzielnicy Wirek. Przedstawiają wizerunki św. Anny Samotrzeciej i św. Maksymiliana Kolbego, a w oknach wschodnich dzieła nawiązują do wersetu z Księgi Rodzaju. W ostatnim roku życia zainteresowała się rzeźbą i ceramiką. Wykonała płaskorzeźbioną ramę ceramiczną dla obrazu bł. Urszuli Ledóchowskiej pędzla jej syna Łukasza. Zmarła przedwcześnie w 52 roku życia w pełni sił twórczych w Krakowie i tam pochowana na Cmentarzu Batowickim. Mąż artystki Jerzy Skąpski projektował witraże dla ponad 50 obiektów sakralnych (w Polsce i zagranicą), pośród których jest kościół św. Piusa X w Rudzie Śląskiej. Artysta jest też autorem arcybiskupiego herbu Karola Wojtyły, podstawy herbu papieskiego za pontyfikatu Jana Pawła II.

 

 

 

 

Maria Roga-Skapska – fine artist, graduate of the Cracow Academy of Fine Arts. She was born on 15December1932 in Ruda (today a district of Ruda Slaska). Having obtained a diploma at the Academy's Faculty of Graphic Arts, she devoted herself to painting and to graphic arts. After her marriage to Jerzy Skapski, the spouses turned their artistic talents towards stained-glassmaking. Part of their work was done together but they also created individually. The stained-glass windows of Maria Roga-Skapska can be found in churches throughout Poland, from Gdynia and Swinoujscie in the north, through Warsaw in the centre, to Bystra (near Bielsko), Ustron and Wisla in the south of the country. Her largest stained glass can be seen in the Holy Spirit Church in Chorzów, while in Ruda Slaska – the city of her birth – she left artistic souvenirs in St. Andrew Bobola Church in the district of Wirek. They represent the Virgin and Child with Saint Anne, and St. Maximilian Kolbe. The stained glass in the eastern windows is based on a verse taken from the Book of Genesis. In the final year of her life, the artist took interest in sculpture and pottery. She made a bas-relief ceramic frame for the painting of the blessed Urszula Ledóchowska made by her son Lukasz. She died prematurely at the age of 52 in Cracow, in the prime of her creative forces. She is buried in Cracow's Cmentarz Batowicki. The artist's husband, Jerzy Skapski, designed stained-glass windows for more than 50 religious buildings in Poland and abroad, among others for St. Pius X Church in Ruda Slaska. He is also the author of the coat of arms of the arch bishop Karol Wojtyla, which was the basis for the papal coat of arms of John Paul II.

       

 

Professor Blazej Roga, Vater der polnischen Kohlenstoffchemie, ein Mann von riesigem Herz und Verstand. Er wurde am 12.01.1895 in Bystrowice im Landkreis Jaroslawgeboren und ist am 03.09.1977 in Katowice gestorben, wo er auch begrabenist. Absolvent der Universität von Lemberg. Er war Mitinitiator und Hochschullehreran derTechnischen Universität Wroclawsowie Ehrendoktor dieser Universität. Erorganisierte die Abteilung Kohlenstoffchemie des Chemischen Forschungsinstituts in Warszawa mit. Er war Co-Entwickler des originalen Verfahrens zur Bestimmung der Zündungstemperatur fester Brennstoffe. BlazejRoga gelangte durch die Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der Sinterfähigkeit von Kohle (sog. Roga-Index oder Rogas Anzahl), das seit seiner Entwicklung vielfach im In- und Ausland allgemeine Verwendung fand, zu internationalem Ruhm. Im Jahr 1932 verwendeteer zum ersten Malein Anreicherungsverfahrenfür oberschlesichen Koksin der Kokerei „Walenty“ in Ruda Slaska. Im selben Jahr wurde er Direktordieser Kokerei. Später bekleidete er höchsteÄmter, immer dort, wo man einen kreativen Kopf für den Wiederaufbau und die Entwicklung der Koksindustrie brauchte. Nach einer Pause durch Industrietätigkeit und Besatzung (er war in der Warschauer Verschwörungengagiert)kehrte er zur Forschungsarbeit zurück, die er unter anderem neben dem Institut für Chemische Kohleverarbeitung in Zabrze-Biskupicedurchführte. Er warMitglied der PAN (Polnische Akademie der Wissenschaften),des Kohle-Komitees in Genf und Vorsitzender einer der Kommissionen dieses Komitees, sowie Stammmitglied der Internationalen Kohlekonferenz (Coal Science). Mit großer Sympathie und Wärme erinnerte er sich an die Stadt Ruda Slaska und ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Er unterstrich immer, dass eine seiner Töchter, MariaRoga-Skapska,eine sehr talentierte und hoch angesehene bildende Künstlerin, dort geboren worden war.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych