start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Stara drukarnia

ul. Piotra Niedurnego 69

 

W piwnicach Miejskiego Centrum Kultury znajduje się unikatowy w skali regionu zespół kompletnej drukarni z przełomu XIX i XX wieku. W skład zespołu wchodzą między innymi maszyny do druku wypukłego typograficznego (Ausburg-Werk 1903r, Heidelberg 1908r., Albert Frankenthal 1897r.), maszyny dociskowe (Golding ok. 1885, Heidelberg ok. 1920) nożyce do cięcia tektury, maszyna do szycia drutem oraz zecernia ręczna (regały wraz z czcionkami). Jest to cenny przykład maszyn powszechnie stosowanych w tamtym okresie. Wszystkie maszyny zachowały się w stanie kompletnym, obrazują zatem poziom rozwoju technicznego tamtej epoki (np. automat dociskowy firmy Heidelberg jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń produkowanych przez tą firmę) oraz umożliwiają zapoznanie się z niestosowanymi już technikami drukarskimi.

 

 

Old printing shop

 

Alte Druckerei

The cellars of the Miejskie Centrum Kultury (The Town Culture Centre) hides a complete printing-shop unit from the turn of the 19th century, unique in the region. It includes i.a. letterpresses (Ausburg-Werk 1903, Heidelberg 1908, Albert Frankenthal 1897), platen presses (Golding, around 1885, Heidelberg around 1920), cardboard cutters, a book stitching machine and a composing room (shelves with types).
It is a valuable example of the machines which were widely used at that time. All of the machines have survived complete and are thus a representation of the technical advancement of their age (for example the Heidelberg platen press is one of the first machines of the type produced by that company), allowing us to learn about
the printing techniques which are no longer used nowadays.

Im Untergeschoss des Städischen Kulturzentrums (Miejskie Centrum Kultury) befindet sich eine in der Region einzigartige vollständige Druckerei aus der Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert. Zur Druckerei gehören unter anderem Druckmaschinen für den typografischen Reliefdruck (Ausburg-Werk 1903, Heidelberg 1908, Albert Frankenthal 1897), Drucktiegel (Golding ca. 1885, Heidelberg ca. 1920), Pappescheren, eine Drahtnähmaschine zum Nähen mit Drath, und eine Manualsetzerei (Regale mit Druckbuchstaben). Es ist ein kostbares Beispiel für damals gewöhnlich verwendete Maschinen.
Alle Maschinen sind in vollständigem Zustand erhalten und veranschaulichen uns damit den Stand der technischen Entwicklung dieser Zeit (z.B. ist der Drucktiegel Heidelberg eines der ersten derartigen von diesem Unternehmen hergestellten Geräte) und ermöglichen uns das Kennenlernnen nicht mehr vewendeter Drucktechniken.

   

Informacje dodatkowe:

Trudno określić od kiedy istnieje rudzka drukarnia, najprawdopodobniej jest to koniec XIX  lub początek XX wieku. Jednym z właścicieli był pan Kielkowski. Drukarnia głównie wykonywała druki akcydensowe. Po drugiej wojnie maszyny drukarskie stały się własnością Rudzkich Zakładów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego z siedzibą w Nowym Bytomiu przyul. Hallera. Drukarnia do 1992 roku związana była z PRODRYNEM, a potem została wydzierżawiona Panu Joachimowi Koszykowi, który w 1994 roku wykupił maszyny i stał się ich łaścicielem. W 2001 roku Miasto Ruda Śląska podjęło decyzję wykupienia maszyn i przeniesiono je do  Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie 15 października nastąpiło otwarcie zabytkowej drukarni. Dzisiaj typografie są już rzadkością. Drukarnia dysponuje unikatowymi maszynami drukarskimi. 

Drukarnię można zwiedzać od poniedziałku do piatku w godzinach pracy Miejskiego Centrum Kultury.

Zapisy grup: 0322486240, w. 21. Osoba kontaktowa: Patrycja Ryguła

 

zdjęcia i informacje na stronach MCK Ruda Śląska

 

Dodatkowe informacje dla tego obiektu:

 karta adresowa  ׀  decyzja o wpisie do rejestru   ׀ biała karta

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI