start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Kuźnica żelaza i pierwsza szkoła

ul. Rolnicza

 

Nad dawnym korytem rzeki Kłodnica zlokalizowane były kolejno:kuźnica żelaza XV-XVIII wiek, huta żelaza Thurzo 1836-1865, młyn kostny 1865-1875. Obiekty te korzystały z napędu wodnego, a kuźnica żelaza przez pierwsze około 100 lat prowadzona była przez ród Halembów. Natomiast w miejscu obecnego parkingu u zbiegu ulic Rolniczej i Halembskiej zlokalizowany był budynek najstarszej szkoły Halembskiej funkcjonującej w latach 1840-1881. W 1881 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. 1 Maja 57.

 

 

The smithy and the first school

 

 

Die Schmiede und die erste Schule

 

The following buildings were located at the old Kłodnica river channel:
- a smithy in the 15th-18th century
- the Thurzo steelworks in the years 1836-1865
- a bone grinder in the years 1865-1875
The buildings all used waterpower, and the smithy was run by the Halemba family for the first 100 years of its existence. In the years 1840-1881, the oldest school in Halemba stood in the place where nowadays there is a car park, at the crossroads of ul. Rolnicza
and ul. Halembska. In 1881, it was moved to a new building in ul. 1 Maja 57.

Am ehemaligen Flussbett der Kłodnica befanden sich in der folgenden Reihenfolge:
- eine Eisenschmiede aus dem 15.-16. Jahrhundert
- die Eisenhütte „Thurzo“ (1836-1865)
- die Knochenmühle (1865-1875)
Dieser Bau profitierte vom Wasserantrieb. Die ersten 100 Jahren führte die Familie Halemba die Eisenschmiede. Am Ort des heutigen Parkplatzes, an der Kreuzung der Rolnicza- und Halembska-Straßen, befanden sich die Gebäude der in den Jahren 1840-1881 dort beheimateten ältesten Schule Halembas.
Im Jahr 1881 wurde die Schule in ein neues Gebäude an der 1 Maja-Straße 57 verlegt.

   

 

start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI