start  ׀   historia miasta  ׀   zabytki   ׀  szlaki zabytków  ׀   zabytki 3D  ׀   kontakt

Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej

 

 

 

„Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” to projekt realizowany przez Miasto Ruda Śląska,

dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Opis projektu i planowane efekty:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dokładna inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków metodą skaningu laserowego 3D. Projektem zostanie objętych 10 zabytkowych kościołów i Wielki Piec „A”Huty Pokój. Dla każdego obiektu pozyskana zostanie tzw. „chmura punktów” tworząca trójwymiarowy kolorowy model skanowanego obiektu, który poprzez sieć Internet zostanie udostępniony do samodzielnego zwiedzania (wirtualny spacer). Dla każdego obiektu wykonany zostanie też film prezentujący obiekt. Pozyskane dane zostaną połączone z istniejącymi systemami informacji o terenie miasta. Oprócz walorów wizualnych i możliwości wirtualnego zwiedzenia obiektu skaning dokumentować będzie bardzo dokładnie stan zachowania obiektu, pozwoli na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, dokonywanie zdalnych późniejszych pomiarów wszystkich zeskanowanych elementów obiektu i posłuży do opracowania pełnej dokumentacji architektoniczno–budowlanej obiektu.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności zasobów kultury, zwiększenie dostępności do obiektów dla społeczeństwa poprzez zdigitalizowanie zasobów, zwiększenie liczby osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, poprawa jakości i rozszerzenie oferty turystycznej miasta, wzbogacenie systemu informacji o terenie miasta Ruda Śląska (GIS), pozyskanie szczegółowych inwentaryzacji zabytkowych obiektów („chmury punktów”), co stanowi zabezpieczenie informacji o obiekcie na wypadek jego uszkodzenia

 

Wartość projektu :  266 198,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  224 937,69 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  30 022,94 zł

 

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

po zabytkach Rudy Śląskiej

 

 

 

 

 

www.rudaslaska.pl

WAŻNE: UŻYTKOWANIE WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W POLITYCE PRYWATNOŚCI