Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

 

Gminna Ewidencja Zabytków

miasta Ruda Śląska

 

 

Szanowni Państwo

 

Opublikowana poniżej Gminna Ewidencja Zabytków miasta Ruda Śląska nie jest dokumentem o charakterze zamkniętym, to znaczy takim, który raz sporządzony nie ulega późniejszym modyfikacjom, wręcz przeciwnie jest dokumentem stale aktualizowanymi i uzupełnianym. Podczas bieżącej pracy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków staramy się na bieżąco zbierać i katalogować nowe informacje o obiektach zabytkowych, o ich historii, sposobie użytkowania, zmianach w nich zachodzących czy obecnym stanie technicznym. Nanosimy także korekty i poprawki na już zamieszone informacje tak aby były bardziej precyzyjne.

 

Mając na uwadze powyższe zachęcamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby posiadające informacje, dokumenty, zdjęcia czy archiwalne projekty obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zbytków lub obiektów, które zasługują na ujęcie w tym zestawieniu, a zostały pominięte.

 

Obecnie Gminna Ewidencja Zabytków miasta Ruda Śląska obejmuje 2177 obiekty. Brak ciągłości numeracji w poniższym zestawieniu nie wynika z błędów, jest natomiast konsekwencją wykreślenia w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pierwotnie ujętych obiektów, które nie istnieją, utraciły lub też nigdy nie posiadały wartości historycznych, artystycznych czy naukowych.

 

Pragnę podkreślić, że przy tak dużej ilości budynków nie sposób uniknąć drobnych błędów i pomyłek, które odnaleźć w gąszczu ponad 2000 obiektów jest niezwykle trudno, natomiast osoby mieszkające w danym budynku lub nim zainteresowane z pewnością dogłębnie przeanalizują daną kartę adresową, dlatego też w przypadku odnalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości (również nieprawidłowości w funkcjonowaniu niniejszej strony WWW) prosimy o ich wskazanie drogą e-mailową, a pracownicy biura postarają się o ich niezwłoczne usunięcie.

 

Wszelkie uwagi oraz materiały historyczne prosimy przesyłać na adres e-mail: zabytki@ruda-sl.pl prosimy o umieszczanie w tytule wiadomości sformułowania „GEZ INFO” oraz adresu obiektu.

 

Poniższe listy są prezentowane w układzie adresowym, ale numery policyjne budynków nie są przedstawione chronologicznie dlatego też należy sprawdzić wszystkie numery adresowe na danej ulicy aby uzyskać pewność, czy dany obiekt jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na końcu zestawienia umieszono zabytki archeologiczne oraz obiekty militarne.

 

Z poważaniem

dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk

Miejski Konserwator Zabytków w Rudze Śląskiej

 

>>Lista w układzie adresowym, na końcu umieszczono zabytki archeologiczne i obiekty militarne (excel)<<

 

>>Lista w układzie adresowym, na końcu umieszczono zabytki archeologiczne i obiekty militarne (pdf)<<

 

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych