Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Henryk Bista

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Henryk Bista urodził się 12 marca 1934 r. w Kochłowicach. Mieszkał w kamienicy nr 167 przy ulicy Radoszowskiej. Jako gimnazjalista należał do grupy teatralnej Jerzego Dyli. Marzył o zawodzie reżysera, ale był to zawód, który w tamtych latach raczej nie spotykał się z akceptacją na Śląsku. Studiował zatem Architekturę na Politechnice Warszawskiej, ale na trzecim roku postanowił zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Niestety aby zostać przyjętym na reżyserię, warunkiem było ukończenie innych studiów humanistycznych, postanowił więc zdawać egzamin na Wydział Aktorski. Po ukończeniu studiów w 1958 r. otrzymał angaż w Teatrze Ateneum w Warszawie. W 1960 r. przeniósł się do Teatru im. Osterwy w Lublinie. Następnie występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze Na Woli w Warszawie i Teatrze Współczesnym w Warszawie. Zagrał około 150 teatralnych i prawie 100 ról filmowych. Wśród nich znalazły się m.in. role Grzegorza w Matce Królów Janusza Zaorskiego, Senatora w Lawie Tadeusza Konwickiego, Stefana w Wśród nocnej ciszy Tadeusza Chmielewskiego, dyrektora szkoły w Ostatnim dzwonku Magdaleny Łazarkiewicz, emerytowanego dygnitarza w Scenach dziecięcych z życia prowincji Tomasza Zgadły i wiele innych. Postacie, które grał, opracowywał w najmniejszym szczególe. Nazywany był mistrzem drugiego planu. "Jego intonacje, pauzy, mimika i sposób poruszania się na scenie sprawiały wrażenie precyzyjnie wystudiowanych. A równocześnie zachowywał pełną naturalność, wedle sformułowania Stanisławskiego nie grał postaci, lecz się nią stawał" – pisała Lidia Górska. Zmarł 8 października 1997 r. w Warszawie, gdzie został pochowany na Starych Powązkach. Na murach rodzinnego domu aktora umieszczona została tablica upamiętniająca mieszkających tam w dzieciństwie Henryka i jego brata ks. prałata dr Stanisława Bistę. W 1998 r. Henryk Bista został patronem Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu.

 

 

 

Henryk Bista. He was born on 12 March 1934 in Kochłowice. He lived in a tenement house number 167 in ul. Radoszowska. When he was in secondary school, he was a member of the theatrical group of Jerzy Dyla. He dreamed of being a director, but it was a rather frowned upon profession in Silesia. Therefore, he studied architecture at the Warsaw University of Technology, but during the third year of studies he decided to apply to the State Academy of Drama in Warsaw. Unfortunately, in order to be admitted to study directing, one had to be a graduate of a different humanities discipline, so he decided to take the entrance examination to the Acting Department. After graduating in 1958, he was engaged by the Ateneum Theatre in Warsaw. In 1960, he moved to the Juliusz Osterwa Theatre in Lublin. Then, he performed in the Wybrzeże Theatre in Gdańsk and in Warsaw: in the Na Woli Theatre and Współczesny Theatre. He appeared in about 150 plays and almost 100 movies. Among his most significant appearances were such roles as Grzegorz in The Mother of Kings directed by Janusz Zaorski, senator in A Tale of Adam Mickiewicz's 'Forefathers' Eve directed by Tadeusz Konwicki, Stefan in Quiet Is the Night by Tadeusz Chmielewski, headmaster in The Last Bell by Magdalena Łazarkiewicz, retired dignitary in Child's Scenes of Provincial Life by Tomasz Zygadło and many more. Bista prepared meticulously for his roles. He was called a master of supporting roles. Lidia Górska wrote: ”His intonations, pauses, facial expressions and scenic movements appeared perfectly studied but at the same time he maintained a complete naturalness, according to Stanislavsky, he didn’t play the character, he became the character". He died on 8 October 1997 in Warsaw, where he was buried in the Powązki Cemetery. A plaque was placed on the actor's family house to commemorate Henryk and his brother, prelate Fr. Stanisław Bista, PhD, who had lived there during their childhood. In 1998, the Miejskie Centrum Kultury (The Municipal Cultural Centre) in Nowy Bytom was named after Henryk Bista.

       

 

Henryk Bista. Geboren am 12. März 1934 in Kochłowice. Er wohnte in dem Haus Nr. 167 an der Radoszowska-Straße. Als Gymnasiast gehörte er zur Theatergruppe von Grzegorz Dyla. Er träumte vom Beruf des Regisseurs, aber dieser Beruf fand in diesen Jahren in Schlesien meist wenig Akzeptanz. So studierte er Architektur an der Technischen Universität von Warszawa, entschied sich im dritten Jahr aber, ein Schüler der Staatliche Theaterhochschule (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) in Warszawa zu werden. Unglücklicherweise brauchte man, um zum Regisseursstudium zugelassen zu werden, in dieser Zeit einen Abschluss eines anderen humanistischen Studiums. Er beschloss also, eine Prüfung an der Fakultät für Schauspielerei abzulegen. Nach dem Studienabschluss im Jahr 1958 bekam er ein Engagement am Ateneum-Theater in Warszawa. 1960 wechselte er zum Osterwa-Theater in Lublin. Dann spielte er am Wybrzeże-Theatre in Gdańsk, dem Na-Woli-Theater in Warszawa und dem Modernen Theater in Warszawa. Er spielte über 150 Theater- und fast 100 Filmrollen. Dazu gehören u.a. die Rollen des Gregor in „Matka Królów“ (deutscher Titel: „Mutter Krol und ihre Söhne“) von Janusz Zaorski, des Senators in „Lawa“ (englischer Titel: 'A Tale of Adam Mickiewicz's 'Forefathers' Eve'') von Tadeusz Konwicki, des Stefan in „Wśród Nocnej Ciszy“ (Inmitten der Nächtlichen Ruhe) von Tadeusz Chmielewski, den Direktor der Schule in „Ostatni Dzwonek“ (Die Letzte Klingel) von Magdalena Łazarkiewicz, den pensionierten Würdenträger bei „Sceny Dziecięce z Życia Prowincji“ (Kinderszenen aus dem Leben in der Provinz) von Tomasz Zgadły und viele andere. Die Charaktere, die er spielte, arbeitete er bis zum kleinsten Detail aus. Er war besonders gut in Nebenrollen. „Sein Tonfall, die Pausen, seine Mimik und die Art, wie er auf der Bühne war, schienen präzise einstudiert. Und gleichzeitig behielt er eine vollständige Natürlichkeit. Wie Stanisławski es formuliert, spielte er die Person nicht, sondern er war gleichsam diese Person“, schreibt Lidia Górska. Henryk Bista starb am 08. Oktober 1997 in Warszawa und wurde auf dem Stare Powązki Freidhof begraben. An den Wänden seines Familienhauses wurde eine Gedenktafel in Erinnerung an ihn und seinen Bruder, Prälat Stanisław Bista angebracht, die in ihrer Kindheit dort gelebt hatten. 1998 wurde Henryk Bista Namenspatron des Städtischen Kulturzentrums in Nowy Bytom.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych