Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Eduard Gustav Meyer

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Eduard Gustav Meyer urodził się 31 grudnia 1834 r. w Halle. Zmarł w 1898 r. w Nowym Bytomiu. Swoje kształcenie rozpoczął w kierunku medycyny, ale zdecydował się związać swoją przyszłość z przemysłem ciężkim. Skończył austriacką szkołę górniczą w Leoben. Następnie nabrał doświadczenia zawodowego pracując w kilu zakładach przemysłowych. Pierwsze stanowisko kierownicze objął w hucie żelaza w Reschitza, gdzie pracował 10 lat. Kolejnymi zakładami hutniczymi, którymi zarządzał, były „Germania” w Neuwied, zakład w Düseldorfie, Hörder Bergwerks und Hüttenverein koło Dortmundu. Wielkim osiągnięciem Meyera było wdrożenie nowej technologii – tomasowskiego procesu wytapiania stali. W 1880 roku Meyer przyjął pracę w Oberschlesiche-Eisenbahn-Bedarfs-Actien-Gesellchaft. Głównym zakładem koncernu była huta żelaza „Friedenshutte”. Meyer okazał się znakomitym dyrektorem i modernizatorem huty. Do jego zasług należą m.in. budowa stalowni tomasowskiej i walcowni, uruchomienie wytwórni smoły i amoniaku oraz kuźni produkującej części do parowozów i maszyn, modernizacja i uruchomienie czterech wielkich pieców, powstanie nowoczesnej koksowni systemu Hoffmanna, budowa stalowni martenowskiej z dwoma piecami martenowskimi. W 1887 roku na skutek eksplozji gazu wielkopiecowego uszkodzone zostały m.in. wielkie piece, koksownia i walcownia. Po katastrofie przystąpiono do natychmiastowej odbudowy. Powołano też jednostkę zakładowej straży pożarnej. Dyrektor huty wprowadził wiele następnych technologii i udogodnień: uruchomiono własną elektrownię zakładową, gdzie wykorzystywano gazy odlotowe z wielkich pieców do produkcji energii elektrycznej, zastąpiono stare podgrzewacze powietrza nowoczesnymi nagrzewnicami Coopera, doprowadzono do zakładu bocznicę normalnotorową, podłączono hutę do państwowego wodociągu. Eduard Gustav Meyer przekształcił Hutę „Pokój” w nowoczesny zakład przemysłowy, który przodował w swojej branży w skali całego Górnego Śląska. W podziękowaniu za zasługi dyrektora, w 1900 roku przed bramą wejściową do huty postawiono pomnik z popiersiem Meiera autorstwa rzeźbiarza Johannesa Boese. Niestety do dnia dzisiejszego przetrwał jedynie cokół, który obecnie znajduje się w pobliżu kościoła w Bielszowicach.

 

 

 

 

Eduard Gustav Meyer. Born on 31 December 1834 in Halle. He died in Nowy Bytom in 1898. He began his education in the field of medicine but decided to tie his future with heavy industry. He finished a mining school in Leoben, Austria. Next, he gained work experience in several industrial plants. He was promoted to his first managerial position in the steelworks in Reschitza, where he worked for 10 years. Subsequently, he was the director in the steelworks in Neuwied (called Germania), the plant in Düseldorf, and Hörder Bergwerks und Hüttenverein near Dortmund. Meyer’s great achievement was the introduction of a new technology – the Thomas-Gilchrist process. In 1880, Meyer took the job in the Oberschlesiche-Eisenbahn-Bedarfs-Actien-Gesellchaft. The concern’s main plant was the Friedenshutte steelworks. Meyer proved to be a capital director and moderniser of the plant. His achievements include: the construction of a Thomas-Gilchrist steel and rolling mill, opening a plant producing tar and ammonia, a smithy producing parts for steel locomotives and machines, the modernisation and opening of four blast furnaces. He also set up a modern Hoffmann coking plant, and a Martens steel mill with two blast furnaces. In the explosion of blast furnace gas in 1887, the furnaces, the coking plant and the rolling mill were damaged. The reconstruction began immediately after the catastrophe. Additionally, a factory fire brigade was created. The director of the plant introduced many further technologies and improvements: a powerplant fuelled by the furnace waste-gases; old air heaters replaced with modern Cooper heaters; connecting a standard gauge siding and the municipal central water supply system to the steelworks. Eduard Gustav Meyer transformed Huta “Pokój” into a modern industrial plant, an Upper Silesian leader in its branch. In 1900, as an expression of gratitude for the director’s deserts, a bust of Meyer, sculpted by Johannes Boese, was placed in front of the entrance to the plant. Unfortunately, only the plinth has survived until the present day and today it can be seen near the church in Bielszowice.

       

 

Edward Gustav Meyer ist am 31. Dezeber 1834 in Halle geboren. Er starb im Jahre 1898 in Nowy Bytom. Seine Ausbildung begann er in Medizin, entschied sich dann aber, seine Zukunft mit der Schwerindustrie zu verbinden. Er schloss die österreichische Bergbauschule in Leoben ab. Dann sammelte er Erfahrungen in einigen Industriebetrieben. Die erste leitende Stelle trat er in einer Eisenhütte in Reschitza an, wo er zehn Jahre arbeitete. Weitere von ihm geleitende Hüttenweke waren „Germania“ in Neuwied, ein Hüttenwerk in Düsseldorf, das „Hörder“-Bergwerk und ein Hüttenverein in der Nähe von Dortmund. Eine die größten Leistungen Meyers war die Einführung einer neuen Technologie - des Thomas-Verfahrens zur Stahlherstellung. Im Jahr 1880 nahm er eine Stelle bei der Oberschlesichen Eisenbahn Bedarfs Aktiengesellschaft an. Das Hauptwerk des Konzerns war die Eisenhütte „Friedenshütte“. Meyer zeigte sich als hervorragender Geschäftsführer und Modernisierer der Hütte. Zu seinen Verdiensten gehören u.a. der Bau von Thomas-Stahlwerken und Walzwerken, die Einführung von Produktionsbetrieben für Teer und Ammoniak und einer Schmiede zur Produktion von Bestandteilen für Dampfmaschinen und Maschinen, die Modernisierung und die Inbetriebnahme vierer Hochöfen, die Entstehung einer modernen Kokerei des Hoffmannsystems und der Bau eines Stahlwerkes mit zwei Siemens-Martin-Öfen. Im Jahr 1887 wurden infolge einer Gichtgasexplosion u.a. Hochöfen, die Kokerei und das Walzwerk beschädigt. Sofort nach der Katastrophe begannen Wiederaufbauarbeiten. Eine betriebseigene Löschmannschaft wurde ebenfalls eingestellt. Der Hüttengeschäftsführer führte viele neue Technologien und Funktionen ein: Es wurde ein eigenes Betriebskraftwerk angelassen, in dem man die Abgase aus den Hochöfen zur Stromerzeugung verwendete; die alten Lufterhitzer wurden durch moderne Cooper-Anlagen ausgetauscht, ein Normalspurnebengleis wurde in Betrieb genommen und die Hütte wurde mit der staatlichen Wasserversorgung verbunden. Eduard Gustav Meyer hatte die „Friedenshütte“ in einen modernen Industriebetrieb verwandelt, der an der Spitze seiner Branche in ganz Oberschlesien stand. Im Jahr 1900 wurde er für seine Verdienste mit einer vom Bildhauer Johannes Boese gefertigten eigenen Büste geehrt, die vor der Eingangspforte zur Eisenhütte stand. Leider hat bis heute nur der Sockel überlebt, der in der Nähe der Kirche in Bielszowice steht.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych