Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Antoni Tiałowski

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Antoni Tiałowski urodził się 12 maja 1907 roku w Wysokiej na Pomorzu. W 1938 roku przybył do Goduli, jako plutonowy 75 Pułku Piechoty, przydzielony do nadgranicznych koszar. Podczas kampanii wrześniowej bronił polskiej granicy w okolicach Goduli i Orzegowa. Został zmuszony wycofać się pod Tomaszów Lubelski. Tam dostał się do niewoli niemieckiej, z której 8 listopada 1939 r. udało mu się zbiec i wrócić do Goduli, gdzie związał się z podziemnym ruchem niepodległościowym i został kierownikiem okręgu Polskiej Organizacji Zbrojnej. W listopadzie 1941 roku, na skutek dekonspiracji, Tiałowski razem ze swoim zastępcą Ignacym Nowakiem, został aresztowany i osadzony w mysłowickim więzieniu. Wyrokiem sądu okupacyjnego obydwaj zostali skazani na śmierć przez powieszenie. Poddany przesłuchaniom i katuszom, nie zdradził nikogo z towarzyszy. W czwartek, 12 lutego 1942 roku, na terenie po godulskiej cynkowni, na Antonim Tiałowskim wraz z Ignacym Nowakiem wykonano wyrok. Przed śmiercią wzniósł okrzyk: „Niech żyje Chrystus Król”. Zwłoki Antoniego zostały przewiezione do krematorium oświęcimskiego. Antoni Tiałowski został patronem jednej z ulic w Goduli, a w miejscu jego egzekucji umieszczono tablicę pamiątkową. Pośmiertnie został odznaczony orderem „Polonia Restituta”.

 

 

 

 

Antoni Tiałowski was born on 12 May 1907 in Wysoka, Pomerania. In 1938, he came to Godula as the platoon sergeant of the 75th Infantry Regiment, assigned to the barracks at the border. During the September campaign he defended the Polish border near Godula and Orzegów. He was forced to retreat as far as Tomaszów Lubelski. That was where he became a German prisoner of war. He escaped on 8 November 1939 and returned to Godula, where he became involved with the underground independence movement and he became the chief of the district of Polska Organizacja Zbrojna (The Polish Armed Organisation). In November 1941, having been unmasked, Tiałowski and his deputy, Ignacy Nowak, were arrested and put in Mysłowice's prison. By the sentence of the occupational court both were sentenced to be hanged. Despite being subjected to questionings and tortures he did not give away any of his companions. On Thursday, 12 February 1942, Antoni Tiałowski and Ignacy Nowak were hanged in the area left after the galvanising plant in Godula. Before his death he cried out: “Long live Christ the King.” Antoni’s body was taken to the crematory in Auschwitz. One of the streets in Godula was named after Antoni Tiałowski, and a plaque to commemorate him was installed in the place of his death. He was posthumously awarded the Polonia Restituta order.

       

 

Antoni Tiałkowski wurde am 12. Mai 1907 in Wysoka in Pommern geboren. Im Jahr 1938 kam er als Zugführer des 75. Infanterie-Regimentes in Godulas Grenzkaserne. Während des Polenfeldzugs verteidigte er die polnische Grenze in der Nähe von Godula und Orzegów. Er war gezwungen, unter Tomaszów Lubelski zurückzutreten, wodurch er in deutsche Gefangenschaft geriet, aus der er am 08. November 1939 floh. Er kam nach Godula, wo er zur Unabhängigkeitsbewegung im Untergrund ging und Kreisleiter der Polnische Streitorganisation (Polska Organizacja Zbrojna). Im November 1941 wurde Tiałowski als Folge der Demaskierung zusammen mit seinem Stellvertreter Ignacy Nowak festgenommen und ins Gefängnis nach Mysłowice transportiert. Vom Okkupationsgericht wurden beide zum Todesstrafe durch Erhängen verurteilt. Er wurde Verhör und Folter unterzogen, verriet aber seinen Kameraden nicht. Am Donnerstag, 12. Februar 1942, wurde die Todesstrafe auf Anthony Tiałowski und Ignacy Nowak in der Zinkerei in Godula vollstreckt. Vor seinem Tod rief Tiałowski: "Es lebe Christus, der König". Antonis Leiche wurde zum Krematorium nach Auschwitzs transportiert. Antoni Tiałowski wurde der Namenspatron einer der Straßen in Godula. Sein Tod wurde durch eine Gedenktafel am Platz seiner Hinrichtung unvergesslich gemacht. Er wurde posthum mit dem Orden "Polonia Restituta" ausgezeichnet.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych