Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

ks. Ludwig Tunkel

Galeria wyjątkowych postaci związanych z Rudą Śląską

 

 

Ks. Ludwik Tunkel urodził się 3 października 1862 roku w Biedrzychowicach koło Głogówka w rodzinie o katolickiej tradycji. 26 czerwca 1886 roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoją posługę kapłańską zaczął w kościele św. Trójcy w Bytomiu. W wieku zaledwie 31 lat został proboszczem parafii Kochłowickiej. Był wspaniałym kaznodzieją. Z jego naukami liczyli się zarówno zamożni jak i biedniejsi. Wspierał edukację dzieci uboższych rodzin. Swoim parafianom niósł także pomoc materialną, udzielając pożyczek i zapomóg; był założycielem spółdzielczej instytucji bankowej. Dał się poznać jako proboszcz, któremu leżał na sercu los ludzki i który znacznie przyczynił się do rozwoju Kochłowic i okolic. W 1902 roku z jego inicjatywy wzniesiono nowy kościół parafialny z probostwem i zabudową gospodarczą oraz organistówką i cmentarzem. Dzięki niemu otwarto szkołę dla młodzieży pracującej, dom starców, sierociniec, zbudowano kaplicę w Kłodnicy, a wszystkie drewniane krzyże na terenie parafii zamieniono na kamienne. Przyczynił się również do podłączenia Kochłowic do linii kolejowej i zbudowania dworca. Dla halembian, którzy musieli pokonywać duże odległości do kościoła, postarał się o lokalię, z której po dwóch latach powstała oddzielna parafia. Wspólnie z ojcem Andrzejem Bolczykiem postanowili spopularyzować kult Matki Boskiej z Lourdes i zbudować groty. W Kochłowicach przyjęła ona formę ołtarza w starym kościele. Jego działalność duszpasterska w Kochłowicach trwała prawie trzydzieści lat. W 1922 roku z powodów politycznych musiał przenieść się na niemiecką stronę Śląska. Wrócił w rodzinne strony i objął parafię w Kórnicy w okolicach Głogówka. Tam zmarł 28 lutego 1941 roku i został pochowany przy kościele. Jest patronem jednej z głównych ulic w Kochłowicach.

 

 

 

 

Fr. Ludwik Tunkel. He was born on 3 October 1862 in Biedrzychowice near Głogówek in a family with Catholic traditions. He was ordained a priest on 26 June 1886. His ministering activities started in the Holy Trinity Church in Bytom. At the age of only 31, he became the parish priest in Kochłowice. He was a great preacher. His sermons were listened to by both the rich and the poor. He supported the education of children from poorer families. He helped his parishioners financially by lending money and providing aids, he established a collective banking institution. He was known as a parish priest who cared about people and who contributed substantially to the development of Kochłowice and its environs. The construction of the new church with a presbytery, farm buildings, organist house and a cemetery began in 1902 on his initiative. His efforts led to establishing a school for working youth, setting up an old people’s home and orphanage, building a chapel in Kłodnica and replacing all wooden crosses in the parish with stone ones. He also contributed to constructing a railway in Kochłowice and building a railway station. Thanks to his endeavours, a so-called lokalia (an autonomic part of a parish) was created for the Halemba inhabitants, who lived far from church. Two years later, the lokalia developed into an independent parish. He decided, together with Fr. Andrzej Bolczyk, to popularise the cult of Our Lady of Lourdes and to build caves. In Kochłowice, the cave had the form of an altar in an old church. He ministered to the parish in Kochłowice for almost thirty years. In 1922, he had to move to the German part of Silesia because of political reasons. He came back to his hometown and became a parish priest in Kórnica near Głogówek. He died there on 28 February 1941 and was buried near the church. One of the main streets in Kochłowice bears his name.

       

 

Der Priester Ludwik Tunkel. Geboren am 3. Oktober 1862 in Biedrzychowice in der Nähe von Głogówek in einer Familie mit katholischer Tradition. Am 26. Juni 1886 wurde er zum Priester geweiht. Er begann seinen priesterlichen Dienst in der Dreifaltigkeitskirche in Bytom. Im Alter von nur 31 Jahren wurde er Pfarrer der Kochłowicer Gemeinde. Er war ein großartiger Prediger. In seinen Lehren wurden sowohl die Reichen als auch die Armen berücksichtigt. Er unterstützte die Bildung von Kindern aus ärmeren Familien. Er leistete seinen Gemeindemitgliedern durch die Gewährung von Darlehen und Zuschüssen materielle Hilfe; er war der Gründer der Genossenschaftsbank. Er war bekannt als Priester, dem das Schicksal der menschlichen Herzen am Herzen lag und der einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung Kochłowices leistete. Im Jahr 1902 wurden auf seine Initiative eine neue Pfarrkirche, ein Pfarrhaus, ein Witschaftsgebäude, ein Organistenhaus und ein Friedhof gebaut. Dank ihm wurde auch eine Schule für die arbeitende Jugend, ein Altersheim und ein Waisenhaus eröffnet und eine Kapelle in Kłodnica errichtet sowie auch alle Holzkreuze in der Pfarrei in Steinkreuze verwandelt. Er trug auch zum Anschluss von Kochłowice an die Bahnlinie und dem Bau des Bahnhofs bei. Für Halembas Einwohner, die einen langen Weg zur Kirche hatten, sorgte er für Gebetsräume, aus denen nach zwei Jahren eine separate Pfarrei gegründet wurde. Gemeinsam mit Pater Andrzej Bolczyk wollte er die Verehrung Unserer Lieben Frau von Lourdes propagieren und baute dazu die Grotten. In Kochłowice hat diese die Form des Altars in der alten Kirche. Seine seelsorgerische Arbeit in Kochłowice dauerte fast dreißig Jahre. Im Jahr 1922 musste er aus politischen Gründen auf die deutsche Seite Schlesiens umziehen. Er kehrte in seine Heimat zurück und übernahm die Pfarrei in Kórnica in der Nähe von Głogówek. Am 28. Februar 1941 starb er dort und wurde in der Nähe der Kirche begraben. Er ist Namenspatron einer der Hauptstraßen in Kochłowice.

   

 

powrót do galerii

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych